Psykisk hälsa

Den allt mer utbredda psykiska ohälsan måste få en än tydligare prioritering. Framför allt de ungas psykiska hälsa ska stå i fokus.

 Resurser måste till för att minska ungas självskadebeteende och hindra självmord. Fler ”Första-hjälpare” utbildas, och bältesläggningar av unga inom psykiatrin ska inte accepteras.

Tillgängligheten för de som behöver hjälp ska stärkas. Här har primärvården en självklar roll som första instans med vårdkontakt inom ett dygn. Begreppet ”köfri vård” ska gälla även inom psykiatrin, ingen ska behöva vänta på behandling. Krafttag måste sättas in för att lösa bemanningen och göra psykiatrin oberoende av inhyrd personal.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: