Kävlinge

Lyssna

Resultatet av 2018 års val är nu klart och Ann-Kristin Drevnor och Lars Lundström tackar för förtroendet att få representera våra sympatisörer i Kommunfullmäktige. Tillsammans med våra ersättare AnnaPeri Erlandsson och Anders Sjöholm lovar vi att hålla medmänsklighetens fana högt och arbeta för att kommunen stärker värnandet om människor och miljö. Nu ska först året avslutas innan 4 års träget arbete för våra väljare bästa fortsätter med oss som är nya.

Fortsätt följa oss här eller på facebook så vet du vad som händer. Och tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar över.

Våra prioriteringar

Klimat- och miljöfrågor.

Klimathotet påverkar vårt sätt att prioritera i den kommunala verksamheten. Kommunen har börjat ställa om, men arbetet är långt ifrån färdigt. Klimatneutral energianvändning, nya energislag, klimatneutrala transporter är några exempel där Miljöpartiet aktivt bidrar till kommunens utveckling

Trafik.

Vårt sätt att färdas inom kommunen och till våra arbeten, skolor och nöjen utanför kommunen ska utvecklas. Den nyligen antagna trafikstrategin visar bara på inriktningen, nu ska det förverkligas. Möjligheten att välja cykel, tåg och buss behöver förbättras. Och möjligheten att samåka eller att hyra/låna bil behöver uppmuntras. Alla ska inte behöva ha en egen bil.

Tryggheten på gator & torg.

Risken att utsättas för brott har sjunkit stadigt sedan 1990-talet. Trots detta upplever många att otryggheten är större idag än någonsin tidigare

Miljöpartiet Kävlinge

Kontakt