Kävlinge

Må 2020 bli ett år då vinden vänder och pekar mot ett humanare och grönare samhälle

 

Vi driver nu aktivt grön politik i fullmäktige och nämnder. I opposition betyder det att sprida vårt budskap genom att lägga motioner, med frågor och interpellationer. Och visst påverkar vi politiken i kommunen även i opposition. Följ länkarna nedan så får du veta mer.

Följ oss på facebook så vet du vad som händer, där kommer löpande information om vår politik och våra utspel.

Är du intresserad av att följa oss mer aktivt kan du bli medlem. Som medlem får du löpande information om vårt lokala arbete, men också vad som händer i regering och riksdag.

 

Motionerfacebook,

bli medlem

Kalender 2020

Våra prioriteringar

Klimat- och miljöfrågor.

Klimathotet påverkar vårt sätt att prioritera i den kommunala verksamheten. Kommunen har börjat ställa om, men arbetet är långt ifrån färdigt. Klimatneutral energianvändning, nya energislag, klimatneutrala transporter är några exempel där Miljöpartiet aktivt bidrar till kommunens utveckling

Trafik.

Vårt sätt att färdas inom kommunen och till våra arbeten, skolor och nöjen utanför kommunen ska utvecklas. Trafikstrategin visar bara på inriktningen, nu ska det förverkligas. Möjligheten att välja cykel, tåg och buss behöver förbättras. Och möjligheten att samåka eller att hyra/låna bil behöver uppmuntras. Alla ska inte behöva ha en egen bil.

Tryggheten på gator & torg.

Risken att utsättas för brott har sjunkit stadigt sedan 1990-talet. Trots detta upplever många att otryggheten är större idag än någonsin tidigare

Miljöpartiet Kävlinge

Kontakt