Kävlinge

Lyssna

Varmt välkommen till Kävlinges lokalavdelning av Miljöpartiet de gröna. Vi är ett grönt parti som värnar om miljö, människor och mångfald.

Vi vill att Kävlinge ska bli det attraktiva "gröna sköna Kävlinge" – en kommun som ligger i framkant i miljöhänsyn. Vi har fantastiskt bra förutsättningar för ett samhälle med hög livskvalitet och omsorg om människor, djur och natur. 

Vill du vara med i vårt arbete för en grönare värld? Kom med på våra medlemsmöten eller andra aktiviteter! Hos oss är alla välkomna. På den här sidan publiceras information kontinuerligt. Häng på!

Våra prioriteringar

Klimat- och miljöfrågor.

Klimathotet påverkar vårt sätt att prioritera i den kommunala verksamheten. Kommunen har börjat ställa om, men arbetet är långt ifrån färdigt. Klimatneutral energianvändning, nya energislag, klimatneutrala transporter är några exempel där Miljöpartiet aktivt bidrar till kommunens utveckling

Trafikplanering och infrastruktur.

Vårt sätt att färdas inom kommunen och till våra arbeten, skolor och nöjen utanför kommunen ska utvecklas. Den nyligen antagna trafikstrategin visar bara på inriktningen, nu ska det förverkligas. Möjligheten att välja cykel, tåg och buss behöver förbättras. Och möjligheten att samåka eller att hyra/låna bil behöver uppmuntras. Alla ska inte behöva ha en egen bil.

Tryggheten på gator & torg.

Risken att utsättas för brott har sjunkit stadigt sedan 1990-talet. Trots detta upplever många att otryggheten är större idag än någonsin tidigare

Miljöpartiet de gröna Kävlinge

Kontakt