Ett klimatsäkrat Kungälv

Ett klimatsäkrat Kungälv

Klimatförändringarna ökar risken för fler och kraftigare regn, översvämningar och skred. Även risken för skogsbränder, långvariga värmeböljor och vattenbrist på sommaren ökar.

Kungälvs kommun måste bli mer robust och motståndskraftig. Viktiga samhällsfunktioner som skola och omsorg, räddningstjänst, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur ska genom ett systematiskt arbete förberedas och stärkas för att klara ett varmare och blötare klimat.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter