Ökad satsning på kollektivtrafik i Kungälv

Ökad satsning på kollektivtrafik i Kungälv

Kollektivtrafiken förstärks med fler och tätare turer så att en barnfamilj i tätort eller tätortsnära läge med gångavstånd till hållplats kan klara sig med högst en bil.

Gratis taxa för pensionärer och skolungdomar.

Taxegränsen för Kungälv ändras från zon B till zon A.

Bohusbanan byggs ut med dubbelspår.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter