Ökad satsning på kollektivtrafik i Kungälv

Ökad satsning på kollektivtrafik i Kungälv

Kollektivtrafiken förstärks med fler och tätare turer så att en barnfamilj i tätort eller tätortsnära läge med gångavstånd till hållplats kan klara sig med högst en bil.

Gratis taxa för pensionärer och skolungdomar.

Taxegränsen för Kungälv ändras från zon B till zon A.

Bohusbanan byggs ut med dubbelspår.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Gävleborg, 9 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet vill se ett Gävleborg rikt på fri och självständig kultur

Örebro län, 6 januari 2023

Camilla Hansén: Visste du redan före Ivanhoe att löftet var en lögn?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter