Ökad satsning på kollektivtrafik i Kungälv

Ökad satsning på kollektivtrafik i Kungälv

Kollektivtrafiken förstärks med fler och tätare turer så att en barnfamilj i tätort eller tätortsnära läge med gångavstånd till hållplats kan klara sig med högst en bil.

Gratis taxa för pensionärer och skolungdomar.

Taxegränsen för Kungälv ändras från zon B till zon A.

Bohusbanan byggs ut med dubbelspår.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter