Kungsbacka

Vi vill bygga ett rättvist Sverige. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är bra för alla - i Kungsbacka, i regionen och i hela landet.  

Tänk om Med rättvisa och solidaritet som grund vill vi skapa ett jämlikt samhälle som sätter människan framför systemet. Varje barn som växer upp ska ges rätt förutsättningar för att bidra till ett hållbart samhälle där alla kan känna hopp och framtidstro. Den gröna politiken utgår från att människor tillsammans vill och kan ta ansvar för sig själva och för varandra. Bli medlem i Miljöpartiet! Medlemskapet kostar 240 kronor. Skicka ett sms med texten mpmedlem240, ditt personnummer och din mejladress till nummer 72980. Summan dras från din telefonräkning och din vanliga sms-kostnad tillkommer.
Våra prioriteringar

Klimatet.

Att klimatet förändras är ett faktum och det finns mycket Kungsbacka kommun kan göra för att ta sitt ansvar för att minska klimatförändringarna. Det finns inte bara en lösning på detta utan lösningarna är många.

Hela kommunen.

Omkring tre fjärdedelar av kommunens befolkning bor utanför Kungsbacka tätort. Arbetet med en ny översiktsplan måste ta hänsyn till hela kommunen.

Samhällsplanering.

Samhällsplaneringen är en så viktig del för kommunens utveckling att den bör ha en egen nämnd, med en bred politisk sammansättning. Kungsbackas översiktsplan måste moderniseras och uppdateras.

Resandet.

Vi menar att gående, cykel och kollektivtrafik ska ha högre prioritet än vad de har idag.

Maten.

Maten är en viktig del av vår vardag och maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Skolan.

Av kommunens alla verksamheter är skolan den plats där flest människor möts och samspelar med varandra och där en stor del av barnens bild av ansvar för miljö och samhälle formas.

Fritid och kultur.

Miljöpartiet Kungsbacka

Kontakt