Kungsbacka

Lyssna

Miljöpartiet samlar människor som vill bygga en stad och landsbygd som möter klimatutmaningen, ger alla barn en ärlig chans i skolan och som ser stora möjligheter för Kungsbacka. Vi  har hållbarhet som nyckelord i allt vi gör och vi vill att Kungsbacka ska vara en medmänsklig och miljövänlig stad.

I vårt valprogram för 2018 tar vi upp de frågor vi tycker är viktigast att arbeta med de närmaste åren.  

Hämta hem valprogrammet!

Miljöpartiet Kungsbacka - Kandidater till kommunfullmäktige
Våra prioriteringar

Klimatet.

Att klimatet förändras är ett faktum och det finns mycket Kungsbacka kommun kan göra för att ta sitt ansvar för att minska klimatförändringarna. Det finns inte bara en lösning på detta utan lösningarna är många.

Hela kommunen.

Omkring tre fjärdedelar av kommunens befolkning bor utanför Kungsbacka tätort. Arbetet med en ny översiktsplan måste ta hänsyn till hela kommunen.

Samhällsplanering.

Samhällsplaneringen är en så viktig del för kommunens utveckling att den bör ha en egen nämnd, med en bred politisk sammansättning. Kungsbackas översiktsplan måste moderniseras och uppdateras.

Resandet.

Vi menar att gående, cykel och kollektivtrafik ska ha högre prioritet än vad de har idag.

Maten.

Maten är en viktig del av vår vardag och maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Skolan.

Av kommunens alla verksamheter är skolan den plats där flest människor möts och samspelar med varandra och där en stor del av barnens bild av ansvar för miljö och samhälle formas.

Fritid och kultur.

Miljöpartiet Kungsbacka

Kontakt