Kungsbacka

Lyssna

Nina Ingvarsson från Grön Ungdom i Kungsbacka valdes till ny ledamot av styrelsen för Miljöpartiet i Kungsbacka vid årsmötet den 9 mars. Ingegärd Salmose omvaldes till ordförande. Maria Ferm från Regeringens Samordningskansli var på besök och berättade om samarbetet med S, L och C.

 

 

Årsmöte 2020 Vid årsmötet 2020 valdes Nina Ingvarsson (t.h.) som ny ledamot av styrelsen i Kungsbacka lokalavdelning. Maria Ferm (t.v.) gästade mötet och berättade om samarbetet i regeringskansliet.
Våra prioriteringar

Klimatet.

Att klimatet förändras är ett faktum och det finns mycket Kungsbacka kommun kan göra för att ta sitt ansvar för att minska klimatförändringarna. Det finns inte bara en lösning på detta utan lösningarna är många.

Hela kommunen.

Omkring tre fjärdedelar av kommunens befolkning bor utanför Kungsbacka tätort. Arbetet med en ny översiktsplan måste ta hänsyn till hela kommunen.

Samhällsplanering.

Samhällsplaneringen är en så viktig del för kommunens utveckling att den bör ha en egen nämnd, med en bred politisk sammansättning. Kungsbackas översiktsplan måste moderniseras och uppdateras.

Resandet.

Vi menar att gående, cykel och kollektivtrafik ska ha högre prioritet än vad de har idag.

Maten.

Maten är en viktig del av vår vardag och maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Skolan.

Av kommunens alla verksamheter är skolan den plats där flest människor möts och samspelar med varandra och där en stor del av barnens bild av ansvar för miljö och samhälle formas.

Fritid och kultur.

Miljöpartiet Kungsbacka

Kontakt