Kungsbacka

Lyssna

Miljöpartiet samlar människor som vill bygga en stad och landsbygd som möter klimatutmaningen, ger alla barn en ärlig chans i skolan och som ser stora möjligheter för Kungsbacka. Vi  har hållbarhet som nyckelord i allt vi gör och vi vill att Kungsbacka ska vara en medmänsklig och miljövänlig stad.

Havet - en film av Miljöpartiet Kungsbacka
Våra prioriteringar

Klimatet.

Att klimatet förändras är ett faktum och det finns mycket Kungsbacka kommun kan göra för att ta sitt ansvar för att minska klimatförändringarna. Det finns inte bara en lösning på detta utan lösningarna är många.

Maten.

Maten är en viktig del av vår vardag och maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Skolan.

Av kommunens alla verksamheter är skolan den plats där flest människor möts och samspelar med varandra och där en stor del av barnens bild av ansvar för miljö och samhälle formas.

Resandet.

För att öka det kollektiva resandet behöver den anropsstyrda trafiken, den så kallade Närtrafiken, utvecklas men också bli mer känd för resenärerna. Att cykelresorna ökar är viktigt inte bara för miljön utan också för människors hälsa.

Miljöpartiet de gröna Kungsbacka

Kontakt