Elförsörjning är en del av framtiden 

Energi

Snabb utfasning av fossila bränslen är en ödesfråga för klimatet. Det leder till en ökad elförbrukning och behov av långsiktigt hållbar elförsörjning. Mycket avgörs på riksplanet men nog så viktig på det lokala planet som i Lomma kommun. Vi vill

●        Underlätta för snabb etablering av ny elproduktion, naturligtvis förutsatt godkänd Miljökonsekvensutredning.

●        Verka för etablering av havsbaserad vindkraft

●        All kommunal nyproduktion av byggnader ska vara försedd med solceller

●        Öka genomförande takten i effektiviseringen av elförbrukningen i kommunens fastigheter

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter