Jordbruksmarken behövs 

Skånes värdefulla jordbruksmark behövs 

Skånes goda jordbruksmark behöver behövs för livsmedelsproduktion.Den måste värnas och bara i undantagsfall tas i anspråk. Det är också en av anledningarna till varför vi motsätter oss alla utbyggnad av E6an.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter