Jordbruksmarken behövs 

Skånes värdefulla jordbruksmark behövs 

Skånes goda jordbruksmark behöver behövs för livsmedelsproduktion.Den måste värnas och bara i undantagsfall tas i anspråk. Det är också en av anledningarna till varför vi motsätter oss alla utbyggnad av E6an.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter