Malmö

Lyssna

Miljöpartiet ser att Malmö står inför två stora utmaningar, klimathotet och den ökande ojämlikheten i staden. Vi presenterar därför 20 förslag för att skapa ett helt och hållbart Malmö.

Läs vårt valmanifest för 2018-2022.

 

Rösta grönt från 8 maj! De kommande fem åren kommer att vara avgörande för att vi ska lyckas med klimatfrågan. Vi i Miljöpartiet har i EU-parlamentet drivit igenom skärpningar av EU:s utsläppshandel, så att priset på koldioxidutsläpp har femdubblats. Nu vill vi att EU inför en koldioxidbudget för varje land, så att vi får samma ordning på utsläppet av koldioxid som vi i dag har vad gäller budget och pengar.
Våra prioriteringar

Barn.

En stad för barnen är en bra stad för alla. Malmö måste vara en stad byggd på barns villkor. Barnens perspektiv ska styra vid alla politiska beslut. Barns sätt att röra sig och finnas i det offentliga rummet ska vara utgångspunkten för all stadsplanering. Barns inflytande och medskapande har ett självklart utrymme i samhället.

Miljö.

I Malmö ska man kunna leva ett hälsosamt liv i samklang med naturen. Vårt samhällsbygge ska stödja snarare än bryta de naturliga kretsloppen och vår konsumtion ska anpassas efter naturens resurser. Effektivisering, förnybara resurser, cirkulär- och delningsekonomi och ekosystemtjänster är hållbara verktyg för att utveckla Malmö och stärka Malmöbornas välfärd.

Trafik.

Trafiken påverkar den lokala miljön, klimatet och vardagen för stadens människor. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Malmö.

Miljöpartiet Malmö

Kontakt