Malmö

Lyssna

Miljöpartiet ser att Malmö står inför två stora utmaningar, klimathotet och den ökande ojämlikheten i staden. Vi presenterar därför 20 förslag för att skapa ett helt och hållbart Malmö. Läs vårt valmanifest för 2018-2022.

Val 2018 Så här gör vi Malmö säkrare, renare och trevligare – framför allt för barnen!
Våra prioriteringar

Barn.

En stad för barnen är en bra stad för alla. Malmö måste vara en stad byggd på barns villkor. Barnens perspektiv ska styra vid alla politiska beslut. Barns sätt att röra sig och finnas i det offentliga rummet ska vara utgångspunkten för all stadsplanering. Barns inflytande och medskapande har ett självklart utrymme i samhället.

Miljö.

I Malmö ska man kunna leva ett hälsosamt liv i samklang med naturen. Vårt samhällsbygge ska stödja snarare än bryta de naturliga kretsloppen och vår konsumtion ska anpassas efter naturens resurser. Effektivisering, förnybara resurser, cirkulär- och delningsekonomi och ekosystemtjänster är hållbara verktyg för att utveckla Malmö och stärka Malmöbornas välfärd.

Trafik.

Trafiken påverkar den lokala miljön, klimatet och vardagen för stadens människor. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Malmö.

Miljöpartiet Malmö

Kontakt