Jämställdhet

Jämställdhet

Destruktiva könsnormer drabbar både individen och närstående. Vi vill att samhället hjälper våldsutsatta i samma sekund som de behöver det. Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män behöver börja redan i förskolan.

Vi vill:
  • Stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor.
  • Förebygga destruktiva könsnormer.
  • Säkra jämställda levnadsvillkor.
  • Löner som går att leva på.

För att blir fria från partnerns hot och våld tvingas många kvinnor lämna den gemensamma bostaden. Vi vill att Malmö stad ger förtur i bostadskön till våldsutsatta kvinnor. Ingen kvinna ska tvingas stanna i en våldsam relation, eller till och med flytta tillbaka till den gemensamma bostaden där risken är stor för ytterligare våld. Vi vill också att våldsutsatta kvinnor får en långvarig kontaktperson i kommunen så länge som skyddsbehovet kvarstår, för att få stöd och vägledning i vardagsfrågor och myndighetskontakter.

Varje barn i Malmö har rätt att utvecklas i sin egen riktning, utan oro för omgivningens åsikter eller fördömanden. Flickor drabbas särskilt hårt av de destruktiva könsnormerna, i form av allt från psykisk ohälsa och sexuella trakasserier till skambeläggning av mens. Vi vill att skolan ska vara en fristad där eleverna får verktyg att tryggt utveckla sina personligheter självständigt. Därför vill vi stärka kunskapen om normkritik och genusperspektiv hos lärarna. Genuspedagogiken har en viktig roll i att bryta machoidealet som kan få allvarliga konsekvenser för barnets framtid. Det arbetet ska börja redan i förskolan.

Malmö stad ska vara en jämställd arbetsplats. Staden ska alltid ge lika lön för lika arbete. Verksamheterna ska vara fria från sexism och bemöta Malmöborna jämställt och jämlikt. Staden ska underlätta för föräldrar så att de oavsett kön kan spendera tid med sina barn. Både genom att uppmuntra till ett lika uttag av föräldraledighet och ge medarbetarna stor möjlighet att påverka sin arbetstid. Målsättningen är att alla ska erbjudas heltid och tillsvidareanställningar.

Om vi ska lyckas bryta barnfattigdomen måste fler föräldrar kunna försörja sina familjer. Arbetslösheten är särskilt hög bland utlandsfödda kvinnor. Miljöpartiet vill satsa 11 miljarder på ett nationellt jämlikhetskliv. En del av satsningen är särskilt riktad mot kvinnor som genom språkstudier och korta yrkesutbildningar ska få jobb inom bristyrken. Satsningen skulle också förbättra kvaliteten i SFI och återinföra extratjänster inom välfärden. För att kvinnorna ska kunna jobba innehåller jämlikhetsklivet även en satsning på att fler barn ska gå i förskola och att fritids ska vara en rättighet. Vi vill även se lokala satsningar på utbildning, praktik och stöd till kvinnokooperativ. Vi vill dessutom satsa 40 miljarder nationellt för att höja lönerna inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård. Det är en välkommen satsning på välfärdsyrken som länge har undervärderats och som drabbat många kvinnors ekonomi.

Nyheter på Jämställdhet

Malmö, 24 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet vill avskaffa avgiften för skyddat boende

Malmö, 11 augusti 2022

Debattartikel: Så vill vi stoppa mäns våld mot kvinnor

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter