Mark

Lyssna

Miljöpartiet de Gröna är ett av 10 partier som sitter i kommunfullmäktige i Mark. Vi har 2 av de 51 mandaten i kommunen. Mandatperioden 2014 - 2018 valde vi att ingå i Markalliansen.

 

Jessica Pettersson
Våra prioriteringar

Levande landsbygd och infrastruktur.

Miljö.

Social välfärd.

Utbildning.

Miljöpartiet Mark

Kontakt