Nacka

Lyssna

Miljöpartiet är Nackas tredje största parti och arbetar för ett modernt och långsiktigt hållbart Nacka. När Nacka blir stad vill vi se en grön och innovativ stad med plats för människor. Här och under A-Ö längre ned kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor. 

Facebook Blogg Instagram Twitter Medlemswebb

 

Kandidater till kommunfullmäktige 2014 Från vänster till höger: Ninni Lindberg, Louise Ollivier, Anne Magnusson, Åsa Marnell, Pascal Mafall Fall, Lisskulla Zayane, Magnus Söderström, Nina Piroth, Magnus Nordström, Desha Svenneborg, Per Chrisander och Sidney Holm. Ej i bild: Roger Bydler, Kerstin Nöre Söderbaum, Mathias Zachariassen, Alrik Altvall, Pauline Fahlström, Roland von Malmborg och Elisabeth Karlsson.
Våra prioriteringar

Miljövänliga och hållbara trafiklösningar.

Nacka växer och vi vill planera den nya staden utifrån människor istället för bilar. Det tjänar både klimatet, miljön och vi själva på.

Rättvis skola.

En rättvis och meningsfull skola är alla barns rättighet. Miljöpartiets syn på skolan bygger på att alla barn och unga i grunden är aktiva och kreativa individer med förutsättningar att bli solidariska, ansvarstagande och lyckliga vuxna. En rättvis och meningsfull skola är en trygg skola som stimulerar till livslångt lärande och ger möjligheter till personlig utveckling.

Ekologisk och närlagad mat i skola och omsorg.

På kommunal nivå serveras mycket mat, främst till våra yngre och äldre invånare. Vi vill ersätta halvfabrikat och uppvärmd mat med närodlat, närlagat och ekologiskt.

Kommunalt fastighetsbolag.

För att bättre kunna styra över utbudet av bostäder i Nacka och tillgodose bristen på hyreslägenheter, vill vi med hjälp av kommunens egna pensionsavsättningar starta ett allmännyttigt bostadsbolag.

Miljöpartiet de gröna Nacka

Kontakt