Ett hållbart och robust Norrbotten

Norrbotten har en unik natur som vi älskar och är beroende av. Den är en tillgång som ska bevaras eller förädlas på skonsamma sätt. En större del av vinsten från gruvbrytning, vatten- och vindkraft ska stanna i vår region. Vi ska ha friskt vatten, gröna skogar, ren energi och transporter som inte smutsar ner. Vi ska äta mat som odlats nära oss. Det som gör oss självförsörjande ska vi göra mer av. Och det som bryter ner vår miljö och vårt klimat ska upphöra. När vi bygger ett hållbart och robust Norrbotten skapar vi trygghet för våra barn.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: