Nynäshamn

Lyssna

Miljön först, utan den spelar inget annat någon roll.

Våra prioriteringar

Hållbarhetsutskott.

Miljöpartiet de gröna Nynäshamn vill ha ett hållbarhetsutskott i anknytning till kommunstyrelsen där alla politiska beslut med påverkan på klimatet borde strömma igenom utskottet för att värna om Nynäshamns hållbarhet.

Klimatet.

Vi vill budgetera för “Klimatklivet” vilket skulle underlätta arbetet i Klimat-och miljömålen i Nynäshamns kommun 2018-2021 – Med sikte mot 2045. Klimatklivet är en oerhörd viktigt förutsättning för det lokala miljö och klimatarbetet som en kommun kan göra. En av förutsättningarna för att kunna söka medel för “Klimatklivet” är att kommunen måste investera en viss andel med egna medel.

Biologiska mångfalden.

Forskare är eniga om att vi inte har långt tid på oss, för den biologiska mångfalden är hotat och klimatförändringarna kommer att förstöra vår planet i rasande fart.

Demokrati / Jämställdhet och integration.

Miljö & Energi.

Hav, vatten och fiske.

Hälsa och välmående.

Miljöpartiet Nynäshamn

Kontakt