Nynäshamn

Lyssna

 Vi måste ta hand om vår närmiljö och oss själva. 

  • Havet. Vi vill fortsätta begränsa strandnära bebyggelse där vatten och avlopp blir en omöjlighet att lösa. Politiker behöver ta fler nödvändiga och obekväma beslut om våra barnbarn ska få ärva ett rent hav. Fortsätter vi spränga sönder berg och bygga för tätt påverkar det miljön på olika sätt. Fler naturliga uppsamlingsplatser för dagvatten bidrar till att behålla en stabil grundvattennivå. Invid våra kajer bosätter sig minkar vilket utgör ett stort hot mot vårt unika fågelliv och det naturliga kretsloppet när dem äter upp fisk och sjöfågelägg. Allt hänger ihop.
  • Hälsan påverkas av allt omkring oss. Att få vara frisk och undvika sjukdom är den största vinsten för både individ och samhälle. Rent vatten, ren luft, störningsfri miljö, mänskliga förhållanden i skola och på arbetsplatser är områden vi vill satsa på. Att vi alla är olika ser vi som en styrka. Där mångfald finns skapas ett starkt samhälle med människor som mår bra. Mår vi bra bidrar vi som medmänniskor för både miljö, samhälle och för varandra. Allt hänger ihop.
  • Hållbarhet handlar om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling att bygga ett samhälle som håller ihop, som går att laga. Hållbara material och tekniker ska samsas med våra naturresurser. Landsbygden, naturen och vi människor är helt beroende av grundvattnet. Träden, som i sin tur skapar syre, dör om grundvattnet sjunker. Allt hänger ihop.

 

 

 

 

Våra prioriteringar

Hållbarheten.

Våra livsmöjligheter avgörs av hur väl vi klarar av att leva i samklang med det ekologiska systemet. Den som ligger i framkant i omställningen till det hållbara samhället kommer att ha ett naturligt försprång. Hållbarhetsutskott Vi i Miljöpartiet de gröna Nynäshamn vill ha ett hållbarhetsutskott i anknytning till kommunstyrelsen, med egen budget och organisation. Utskottet ska styras av kommunens antagna klimat- och miljömål som i sin tur bygger på FNs Agenda 2030. Agenda 2030 är FNs program för global utveckling och beaktar många aspekter av vårt samhälle.

Hav.

Vår kommun är omgiven av hav, varje liten å rinner till slut ut i havet och påverkar det, positivt och negativt. Vi väljer. Välj Miljöpartiet!

Hälsa.

En av miljöpartiets solidariteter är den för världens alla människor.

Miljöpartiet Nynäshamn

Kontakt