Nynäshamn

Lyssna

Under en längre tid har Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn arbetat aktivt med att ta fram en ny visionsbild över vilket samhälle vi vill ha i Nynäshamns kommun.

I Nynäshamns kommun värnar vi om det viktigaste vi har- alla NI som bor här, vår miljö och vår hälsa. Här är alla lika viktiga och gemenskap & inkludering är något som alla kommuninvånare sätter högt.

I Nynäshamn kan man bo både på landsbygd, i skärgård eller i stad. På landsbygden ser vi små, lokalanpassade lösningar för exempelvis VA medan vi i staden förespråkar storskaliga lösningar som kommunalt vatten och avlopp och fjärrvärme.I vår kommun värnar vi en levande landsbygd där alla ska kunna bo och leva. Därför prioriterar vi lösningar för familjedaghem och förskola så nära hemmet som möjligt. Årskurs F-3 finns tillgängligt i närområdet medan årskurs 4 till 9 finns i närmsta större ort som Ösmo eller Nynäshamn. Gymnasium med attraktiva specialprogram har vi i centralorten. Våra skolor håller en hög klass och rankas högt i nationella mätningar. Nynäshamn är också ledande på distansutbildningar som är kopplade till stadens högskola. 

Nynäshamn är nav för forskning, utbildning och innovationsföretag. Vi har ett marint naturreservat och ett internationellt känt Marinbiologiskt museum som lockar besökare från när och fjärran.

Staden Nynäshamn har byggts ihop med Ösmo. Vi har satt ett stort värde i att renovera och underhålla de byggnader vi redan har och när vi bygger nytt så gör vi det med så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi har bilfria centrum och zoner som är helt bilfria. Vi har också cykelbanor och en stor del av kommuninvånarna väljer cykeln som transportsätt när det kommer till transporter under 3 km. Vi har infört ett skattesystem som belönar ett lågt klimatavtryck och det gjorde en stor skillnad i kommuninvånarnas beteende.Vi har många fina parker och grönområden som fungerar som stadens lungor och som skapar möjlighet för gemenskap och umgänge mellan människor.  Alla typer av boendeformer är viktiga och vi värnar särskilt hyresrätten, det kollektiva boendet och generationsboenden. De äldre har möjlighet att kunna välja mellan att få boendestöd i hemmet eller boende på ett äldreboende. Dessa finns utspridda i varje kommundel. Om familjer väljer generationsboende kan en anhörig få stöd för att vårda sina äldre familjemedlemmar.

Vi är en modern kommun som länge satsat på att alla ska ha tillgång till snabb uppkoppling och den senaste tekniken. Det gör att en stor del av kommuninvånarna arbetar på distans från sina hem eller från hubbar på olika platser i kommunen. Dessa fyller en viktig social roll i vårt digitala samhälle. När vi ska åka till Stockholm så tar detta nu bara 30 min med tåg vilket gör att få personer pendlar med bil. Hantverkarna swishar fram i sina elbilar och det har blivit ett krav vid offentliga upphandlingar.

Nynäshamn som kommunen är helt självförsörjande på ekologiskt odlad mat och grön energi. Vi värnar småskaliga lösningar och stödjer lantbrukarna, odlare och företagare vilket leder till en blomstrande eko-turism.

Välkommen till Nynäshamn, Sveriges mest hållbara kommun!

Våra prioriteringar

MILJÖ KLIMAT OCH ENERGI.

Människan.

Barn och skola.

Hälsa och omsorg.

Miljöpartiet Nynäshamn

Kontakt