Nynäshamn

Lyssna

Miljöpartiet i Nynäshamns kommun kommer att ta sitt fulla ansvar för att uppfylla de globala miljömål som finns. Nynäshamns innevånare ska kunna stoltsera med att vi gör allt i vår makt i förebyggande syfte för en hållbar miljö med klimatsmarta innovativa lösningar som främjar oss alla. 
 
Miljöpartiet tar ansvaret för att dessa grundläggande byggstenar finns på plats i varje instans i varje beslut i kommunen för att främja vår fina natur, vårt hav och vår luft för våra barnbarns-barns framtid.
 

Följ oss på Facebook här!

Bli medlem här!

Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Psykisk hälsa.

Social hållbarhet.

Jämlikhet och demokrati.

Ekologisk hållbarhet.

Äldre och funktionsnedsatta.

Sjukvård.

Miljöpartiet de gröna Nynäshamn

Kontakt