Nynäshamn

Det är nu dags att skapa ett mer hållbart Nynäshamn, en kommun som betraktar till exempel ekonomi, tillväxt, produktion, kommunikation och försörjning på ett annorlunda sätt. Målet finns inom räckhåll, och det välkomnas som en stor värmande famn. Det här samhället är annorlunda.

Och annorlunda betyder bättre. Vi vet att klimatförändringar och andra miljöhot påverkar människor över hela planeten, inklusive oss i och runt Nynäshamns kommun. Det påverkar vår ekonomi och vår trygghet. Som människor är vi helt beroende av en planet som mår bra och kan ge oss den friska luft, den näringsrika jord och det rena vatten som vi behöver.

För oss i Miljöpartiet hänger en frisk planet och friska välmående människor ihop. Idag överutnyttjar vi både våra naturresurser och vår egen energi som människor. Många människor känner oro, stress och press, snarare än att de har en bra balans och mår bra i livet. Det är en förutsättning för vårt gemensamma samhälle att vi har framtidstro! Skolan ska ge unga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, arbetsmarknaden ska ge människor utvecklingsmöjligheter och möjligheter till ett livslångt lärande.

Inför år 2021 lägger Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn ett eget förslag till kommunbudget med prioriteringsområden för kommunfullmäktige att ta ställning till. De satsningar vi vill göra fokuserar på barn och ungas förutsättningar i livet, miljö och klimat och vår sociala och ekonomiska välfärd. Det är grunden till ett samhälle som växer tillsammans, utan att överutnyttja våra resurser, utan att lämna människor utanför. Tänk om vi kunde ställa om och skapa ett samhälle som minskade vår miljöpåverkan, gav fler lokala hållbara jobb, lät våra barn äta närproducerad hälsosam mat och också bidrog både till mindre skadliga kemikalier i havet och barnens kroppar. Vi vill styra om hela Nynäshamn till en kommun som tar ansvar över de resurser vi har och hur de ska användas på bästa sätt för att skapa hållbara liv och en hållbar planet.

Det är vår vision - och den är fullt möjlig att förverkliga.

 

Tänk om mp.se/bli-medlem
Våra prioriteringar

MILJÖ KLIMAT OCH ENERGI.

Människan.

Barn och skola.

Hälsa och omsorg.

Miljöpartiet Nynäshamn

Kontakt