Nynäshamn

Lyssna

NU handlar det om överlevnad. Klimatet kan inte vänta. I vår kommun Nynäshamn innebär det att vi måste ta hand om vår närmiljö och oss själva. Miljöpartiet vill därför fokusera på tre områden: Hav, Hälsa och Hållbarhet.

  • Havet. Vi vill fortsätta begränsa strandnära bebyggelse där vatten och avlopp blir en omöjlighet att lösa. Politiker behöver ta fler nödvändiga och obekväma beslut om våra barnbarn ska få ärva ett rent hav. Fortsätter vi spränga sönder berg och bygga för tätt påverkar det miljön på olika sätt. Fler naturliga uppsamlingsplatser för dagvatten bidrar till att behålla en stabil grundvattennivå. Invid våra kajer bosätter sig minkar vilket utgör ett stort hot mot vårt unika fågelliv och det naturliga kretsloppet när dem äter upp fisk och sjöfågelägg. Allt hänger ihop.
  • Hälsan påverkas av allt omkring oss. Att få vara frisk och undvika sjukdom är den största vinsten för både individ och samhälle. Rent vatten, ren luft, störningsfri miljö, mänskliga förhållanden i skola och på arbetsplatser är områden vi vill satsa på. Att vi alla är olika ser vi som en styrka. Där mångfald finns skapas ett starkt samhälle med människor som mår bra. Mår vi bra bidrar vi som medmänniskor för både miljö, samhälle och för varandra. Allt hänger ihop.
  • Hållbarhet handlar om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling att bygga ett samhälle som håller ihop, som går att laga. Hållbara material och tekniker ska samsas med våra naturresurser. Landsbygden, naturen och vi människor är helt beroende av grundvattnet. Träden, som i sin tur skapar syre, dör om grundvattnet sjunker. Allt hänger ihop.

 

Rösten för vem som är mest svensk eller för stärkande äganderätt är mindre viktig. Den viktigaste rösten är den för människa och miljö.

Miljöpartiet är en viktig röst i politiken, vi ger röst och framtidstro för alla; djur, natur, kommande generationer, människor på flykt eller dem som är utsatta på olika sätt. Allt hänger ihop. Det försöker vi förklara, om och om igen.

Nu gäller det, århundrandets klimatval. Valet är ditt - Din röst är viktig! 

 

 

Våra prioriteringar

Hav.

Vår kommun är omgiven av hav, varje liten å rinner till slut ut i havet och påverkar det, positivt och negativt. Vi väljer. Välj Miljöpartiet!

Hälsa.

En av miljöpartiets solidariteter är den för världens alla människor.

Hållbarheten.

Våra livsmöjligheter avgörs av hur väl vi klarar av att leva i samklang med det ekologiska systemet. Den som ligger i framkant i omställningen till det hållbara samhället kommer att ha ett naturligt försprång. Hållbarhetsutskott Vi i Miljöpartiet de gröna Nynäshamn vill ha ett hållbarhetsutskott i anknytning till kommunstyrelsen, med egen budget och organisation. Utskottet ska styras av kommunens antagna klimat- och miljömål som i sin tur bygger på FNs Agenda 2030. Agenda 2030 är FNs program för global utveckling och beaktar många aspekter av vårt samhälle.

Miljöpartiet Nynäshamn

Kontakt