Mer om Emma Lindqvist

Emma Lindqvist om politik

Jämställdhet. Vi får aldrig underskatta jämställdheten. Visionen om en värld utan krig och förtryck börjar med arbetet mot jämställdhet. Alla vill vi att våra barn, syskonbarn eller andra nära barn, ska få chans till samma möjligheter, och då måste vi agera. Varje dag. Nu. Miljöpartiets arbete utgår alltid ifrån ett feministiskt perspektiv. 

Konsumtion. Vi kan inte fortsätta konsumera som vi gör. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 11 ton per person och år. Det måste minska till mellan ett och två ton för att Sverige ska göra sitt i det gemensamma globala arbetet för att begränsa klimatpåverkan. Vi måste konsumera mindre, mer långsiktigt och mer närproducerat. 

Arbetsmiljön inom sjukvården. Världsrankingen av Sveriges sjukvård är i topp. De allra flesta personer som varit i kontakt med vården är nöjda och till och med tacksamma över den kompetens och medmänsklighet de mött. Lyssnar vi däremot till de anställda inom vården hör vi inte samma änglakör. Här har vi ett långsiktigt och stort jobb framför oss. Jobbet är per definition ett arbete som aldrig tar slut, därför är det extra viktigt att vårt mål är att varje medarbetare ska känna tillfredsställelse och ett lugn när hen går hem efter sitt arbetspass. Varje medarbetare måste ha en chef som bekräftar och ger den respons som är förväntat. Jag tror en pusselbit i det stora pusslet handlar om gott ledarskap. En annan pusselbit handlar om utbildningslösningar för fler sökanden på vakanta tjänster.

Klimatet. Jag tror på stora förändringar för att vi ska sänka oss till de koldioxidnivåer som vår planet tillåter. Tågtrafiken behöver en gigantisk utbyggnad, ett nätverk som planeras ihop med resten av Norden och Europa. Våra tåg behöver driftsäkras och utökas med attraktiva faciliteter. Alla fossila motorer måste fasas ut, kol och olja måste bli oattraktivt. Det betyder att vi måste se mycket längre än drivmedel. Vi kan inte fortsätta tillverka produkter i material som kräver stora mängder olja eller konsumera produkter från platser som kräver långa fraktvägar. Det måste bli lättare att tillverka och sälja inom Sverige. Och det måste löna sig att konsumera god kvalitet.

Personligt

När en har fått på sig glasögonen som får en att se klart, är det väldigt svårt att ta av dem. Det är svårt att bortse från det en vet eller har upplevt. Jag ser människans påverkan på klimatet, och en värld som behöver bli jämställd, genom mina glasögon. Vissa dagar, eller stunder, vill jag slita av dem, åka till fjällen och stänga in mig i en tyst stuga. Bara titta ut på bergen som lugnar mig. Men jag vet att det inte skulle hjälpa på lång sikt. Jo, jag vill gärna vara mera i fjällen. Jag älskar lugnet och storheten, men att inte få arbeta för en bättre värld skulle vara som att gå runt med tvångströja. 

I mitt arbete som journlist har jag velat förstå hur saker hänger ihop och varför männskor gör som vi gör. Jag har också kännt en stark lust av att förändra och utveckla. Det viktigaste jag gjorde var att skriva krönikor i Folkbladet, då jag varje gång fick tänka till ordentligt, och leverera något som andra kunde se som berikande. 

Ju mer jag lär mig om verksamheten i Region Västerbotten, desto mer komplex blir den. Sverige och flera andra länder går just nu igenom en förändring som kräver mycket av människor. Vi ska klara av att ta hand om mycket information, sortera, kritiskt granska, förhålla oss till många andra människor och välja. Eller kanske framför allt välja bort. Vi ska inkludera, acceptera och hinna vila. Vi ska producera, leverera och vara nära. Vad krävs för att sjukvården ska gå ihop ekonomiskt och personalmässigt? Hur ska vi få människor att tillsammans jobba för att bromsa klimatförändringarna? Jag ser ofta världen ur ett utzoomat perspektiv, backar några steg och ser helheten. Och så tar jag med mig människor som gillar att titta på detaljer. Tillsammans blir det förhoppningsvis ett bra team. 

Vi måste orka se våra brister för att kunna ta makten över dem och vi måste förlåta andras misstag för att göra världen till en bättre plats.

CV

Gruppledare och regionråd i Västerbotten
2019-01-01 - pågående

Miljöpartiet de gröna, valsamordnare 
2018-03-01 - 18-09-30

Initiativtagare till uppropet #deadline
2017-11

Västerbottens läns landsting, politisk sekreterare
2015-02-01 – 18-12-31

Frilansjournalist 
2009-09 – 2017-09 
Urval av uppdrag sedan september 2009:
- På konsultbasis har jag anlitats som nyhetschef, layoutchef och nattchef och för redigering, radiotidning och reporterjobb på Folkbladet Västerbotten.
- Moderatorjobb i både nöjes- och konferenssamanhang.
- Återkommande skrivuppdrag hos livsstilsmagasin, facktidningar och kommunikationsbyråer. 
Övrigt:
Chefredaktör och ansvarig utgivare för magasinet Kontext, en tidning om hållbarhet, som kom ut med ett nummer i december 2010.  

Nordreportern, kundtidningsskribent
2008-01 – 2009-08

Författare 
- Martas Seger – en berättelse om fotbollspassion och krigarhjärta. Utgiven juli 2008.
- Skriver just nu på min andra bok. En roman som baseras på en verklig historia. 

Frilans
2007-03 – 2007-12

Västerbottningen, lokalredaktör och redigerare
Somrarna 2004, 2006, 2007

Västerbottens Kuriren, reporter
2005-02 – 2005-09

Journalisthögskolan, JMK
2002-09 – 2005-06

Tidigare erfarenheter och utbildningar:
Gruppträningsinstruktör, Umeå Sport och Motion
2005 – 2010
HVB-hem för unga kvinnor som lever under hedersvåldshot, Göteborg
Sommaren 2003
Engelskastudier i Perth, Australien
Fyra månader 2002
Barnskötare på förskola i Tensta, Stockholm
1999 – 2002
Barnskötare på förskola i Täfteå, Umeå
1998 – 1999
Dragonskolan Barn- och fritidsprogrammet, Umeå
1995 – 1998

Uppdrag