Janine Alm Ericson

Riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson.

Janines hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Företagande.

Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

”Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi måste agera nu.”

Janine Alm Ericson

Mer om Janine Alm Ericson

Janine Alm Ericson om politik

 Klimatet är inte bara vår tids störa ödesfråga,det är även vår tids stora rättvisefråga.Klimatpolitiken måste ses i ett sammanhangdär alla andra frågor också spelar roll ochmåste samverka. Genom att agera när detkommer till klimatet skapar vi förutsättningarför att kunna bygga ett jämställt ochantirasistiskt samhälle.Under denna mandatperiod måste mycketgöras. Vi måste driva enbra politik för ekologisk, närproducerad mat,en satsning på barnen, skolan och lärarna, ett tryggare samhälle med fler gröna jobb. 

Småföretagande och gröna jobb
När vi möter klimatutmaningen skapar vi samtidigt möjligheter till nya jobb. Sverige har inte råd att ha människor i arbetslöshet när det finns så många viktiga uppgifer att göra. Bland annat måste krångel och osäkerhet minskas för småföretagen genom sänkt arbetsgivaravgift och avskaffande av sjuklöneansvaret. Vi måste göra stora investeringar i hållbar infrastruktur som tåg och anställa fler i skolan och vården. 

Ekologisk och närproducerad mat
Ekologisk mat är bättre för både individ och miljö. Närproducerat stärker dessutom de lokala lantbrukarna. Det i sin tur ger ett samhälle som är bättre rustat för framtiden. När energikriser uppstår är lokal matproduktion en stor tillgång. Dessutom vet vi att djuren som ger oss svenskt kött har vuxit upp under bättre djurskyddslagar än i andra länder.

Klimatet 
Jag vill bygga ett samhälle där vi människor inte tär på jordens resurser, där framgång mäts i annat än prylar och där välfärd är mer än konsumtion. Därför ska vi ställa om till 100% förnybara energikällor, göra det enklare att resa klimatsmart och förbjuda farliga kemikalier, speciellt i våra skolor och förskolor 

Allas lika rätt
FN skriver att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”, men så är det inte idag.Människor diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religion och sexuell läggning. Det måste få ett slut. Därför vill jag jobba för jämställda löner, motverka mäns våld mot kvinnor, göra det enklare att utreda näthat, satsa på antidiskrimineringsbyråer och stärka hbtq-politiken. 

Satsningar på barnen och skolan
Alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Dessutom måste den psykiska ohälsan bland unga tas på största allvar. Skolan är en bra plats för förebyggande och direkta åtgärder. Då låste vi minska byråkratin för lärare och anställa fler i skolan, se till att stöd sätts in i tid och att införa en läsa-skriva-räkna-garanti. 

 

Uppdrag

 1. Finansutskottet
  1. Janine Alm Ericson
 2. Kandidater kommunfullmäktige Alingsås
  1. Amanda Andersson
  2. Anna Hansson
  3. Birgitta Bitte Nyman
  4. Bo Kuylenstierna
  5. Britt-Marie Kuylenstierna
  6. Christian Wiberg
  7. Emma Liljewall
  8. Eva Pedersen
  9. Gunnar Boija
  10. Janine Alm Ericson
  11. Katarina Ekenger
  12. Lina Karle
  13. Martin Olson
  14. Nicola Ambrosetti Brolin
  15. Novak Vasic
  16. Thomas Martinsson
  17. Tomas Hurtig
  18. Ulla Dalén
 3. Ledningsgruppen Miljöpartiet Umeå
  1. Anton Nordqvist
  2. Janine Alm Ericson
  3. John Vestergren
  4. Lennart Frostesjö
  5. Mariam Salem
  6. Max Troendlé
  7. Peter Ristikartano
 4. MP Västerbotten Distriktsstyrelse
  1. Anton Nordqvist
  2. Elin Söderberg
  3. Ingegerd Saarinen
  4. Janine Alm Ericson
  5. Max Troendlé
  6. Peter Ristikartano
  7. Rickard Hansson
 5. Partistyrelsen
  1. Alice Bah Kuhnke
  2. Amanda Lind
  3. Anders Åkesson
  4. Gustav Fridolin
  5. Göran Hådén
  6. Isabella Lövin
  7. Jakop Dalunde
  8. Janine Alm Ericson
  9. Jenny Lundström
  10. Karin Thomasson
  11. Linus Lakso
  12. Malin Hagerström
  13. Manuel Cortez Azero
  14. Maria Ferm
  15. Marléne Tamlin
  16. Mats Dahlberg
  17. Max Troendlé
  18. Per Bolund
  19. Rasmus Ling
  20. Tina Ehn
 6. Regionkandidater Västra
  1. Amanda Andersson
  2. Azar Hedemalm
  3. Esther O'Hara
  4. Göran Larsson
  5. Hans Sternlycke
  6. Janine Alm Ericson
  7. Kader Hamakarim
  8. Kia Nordqvist
  9. Lise Augustsson
  10. Maria Kjellberg
  11. Marika Isetorp
  12. Mattias Hammenfors
  13. My Högfeldt
  14. Nicklas Attefjord
  15. Petra Elf
  16. Rasmus Draklander
  17. Sven Olsson
  18. Tony Johansson
  19. Ulrika Frick
 7. Riksbanksfullmäktige
  1. Agneta Börjesson
  2. Janine Alm Ericson
 8. Riksdagsgruppen
  1. Amanda Palmstierna
  2. Anna Sibinska
  3. Annica Hjerling
  4. Annika Hirvonen Falk
  5. Elisabeth Falkhaven
  6. Emma Berginger
  7. Emma Hult
  8. Janine Alm Ericson
  9. Jonas Eriksson
  10. Leila Ali Elmi
  11. Lorentz Tovatt
  12. Maria Ferm
  13. Maria Gardfjell
  14. Rasmus Ling
  15. Rebecka Le Moine
  16. Åsa Lindhagen
 9. Riksdagskandidater Västra
  1. Anna Hansson
  2. Azar Hedemalm
  3. Esther O'Hara
  4. Hans Sternlycke
  5. Janine Alm Ericson
  6. Kader Hamakarim
  7. Leila Ali Elmi
  8. Lucas Henriksson
  9. Maria Kjellberg
  10. Marika Isetorp
  11. Max Andersson
  12. My Högfeldt
  13. Nicklas Attefjord
  14. Petra Elf
  15. Sven Olsson
  16. Ulrika Frick
 10. Skatteutskottet
  1. Janine Alm Ericson
  2. Rasmus Ling