Janine Alm Ericson

Gruppledare i riksdagen, ledamot i utrikesutskottet, jämställdhetspolitisk talesperson

Janines hjärtefrågor

Utrikespolitik.

Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

”Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi måste agera nu.”

Janine Alm Ericson

Aktuella frågor för Janine Alm Ericson

Mer om Janine Alm Ericson

Janine Alm Ericson om politik

 Klimatet är inte bara vår tids störa ödesfråga, det är även vår tids stora rättvisefråga. Klimatpolitiken måste ses i ett sammanhang där alla andra frågor också spelar roll och måste samverka. Genom att agera när det kommer till klimatet skapar vi förutsättningar för att kunna bygga ett jämställt och antirasistiskt samhälle. Under denna mandatperiod måste mycket göras. Vi måste driva en bra politik för ekologisk, närproducerad mat, en satsning på barnen, skolan och lärarna, ett  tryggare samhälle med fler gröna jobb. 

Småföretagande och gröna jobb
När vi möter klimatutmaningen skapar vi samtidigt möjligheter till nya jobb. Sverige har inte råd att ha människor i arbetslöshet när det finns så många viktiga uppgifer att göra. Bland annat måste krångel och osäkerhet minskas för småföretagen genom sänkt arbetsgivaravgift och avskaffande av sjuklöneansvaret. Vi måste göra stora investeringar i hållbar infrastruktur som tåg och anställa fler i skolan och vården. 

Ekologisk och närproducerad mat
Ekologisk mat är bättre för både individ och miljö. Närproducerat stärker dessutom de lokala lantbrukarna. Det i sin tur ger ett samhälle som är bättre rustat för framtiden. När energikriser uppstår är lokal matproduktion en stor tillgång. Dessutom vet vi att djuren som ger oss svenskt kött har vuxit upp under bättre djurskyddslagar än i andra länder.

Klimatet 
Jag vill bygga ett samhälle där vi människor inte tär på jordens resurser, där framgång mäts i annat än prylar och där välfärd är mer än konsumtion. Därför ska vi ställa om till 100% förnybara energikällor, göra det enklare att resa klimatsmart och förbjuda farliga kemikalier, speciellt i våra skolor och förskolor 

Allas lika rätt
FN skriver att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”, men så är det inte idag. Människor diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religion och sexuell läggning. Det måste få ett slut. Därför vill jag jobba för jämställda löner, motverka mäns våld mot kvinnor, göra det enklare att utreda näthat, satsa på antidiskrimineringsbyråer och stärka hbtq-politiken. 

Satsningar på barnen och skolan
Alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Dessutom måste den psykiska ohälsan bland unga tas på största allvar. Skolan är en bra plats för förebyggande och direkta åtgärder. Då måste vi minska byråkratin för lärare och anställa fler i skolan, se till att stöd sätts in i tid och att införa en läsa-skriva-räkna-garanti. 

 

Uppdrag

 1. Kandidater kommunfullmäktige Alingsås
  1. Amanda Andersson
  2. Anna Hansson
  3. Birgitta Bitte Nyman
  4. Bo Kuylenstierna
  5. Britt-Marie Kuylenstierna
  6. Christian Wiberg
  7. Emma Liljewall
  8. Eva Pedersen
  9. Janine Alm Ericson
  10. Katarina Ekenger
  11. Lina Karle
  12. Martin Olson
  13. Nicola Ambrosetti Brolin
  14. Novak Vasic
  15. Thomas Martinsson
  16. Tomas Hurtig
  17. Ulla Dalén
 2. Kandidater till EU-parlamentet 2019
  1. Aida Badeli
  2. Alice Bah Kuhnke
  3. Annica Snäll
  4. Björn Immerstrand
  5. Bodil Valero
  6. Brita Wessinger
  7. David Folkebrant
  8. David Ling
  9. Elin Söderberg
  10. Emma Hult
  11. Emma Nohrén
  12. Göran Larsson
  13. Henrik Blind
  14. Isabel Enström
  15. Jacob Risberg
  16. Jakop Dalunde
  17. Janine Alm Ericson
  18. Jenny Lundström
  19. Karin Thomasson
  20. Katarina Folkeson
  21. Kristian Ek
  22. Linus Lakso
  23. Lorentz Tovatt
  24. Lotta Hedström
  25. Magnus P Wåhlin
  26. Malte Roos
  27. Mariam Salem
  28. Max Troendlé
  29. Mursal Isa
  30. Märta Stenevi
  31. Naiara Pereira Cunha
  32. Nils Karlsson
  33. Nils Larsen
  34. Olle Hilborn
  35. Per-Inge Lidén
  36. Pär Holmgren
  37. Rebecka Forsberg
  38. Svein Henriksen
  39. Wanja Kaufmann
 3. Ledningsgruppen Miljöpartiet Umeå
  1. Anton Nordqvist
  2. Janine Alm Ericson
  3. Lennart Frostesjö
  4. Mariam Salem
  5. Peter Ristikartano
 4. Nordiska rådet
  1. Janine Alm Ericson
  2. Rasmus Ling
 5. Partistyrelsen
  1. Alice Bah Kuhnke
  2. Brita Wessinger
  3. Emmali Jansson
  4. Henrik Ölvebo
  5. Isabella Lövin
  6. Janine Alm Ericson
  7. Jenny Lundström
  8. Karin Thomasson
  9. Linus Lakso
  10. Magnus P Wåhlin
  11. Manuel Cortez Azero
  12. Marléne Tamlin
  13. Max Troendlé
  14. Per Bolund
  15. Rasmus Ling
  16. Torbjörn Nilsson
 6. Riksdagsgruppen
  1. Amanda Palmstierna
  2. Anna Bozena Sibinska
  3. Annika Hirvonen Falk
  4. Camilla Hansén
  5. Elisabeth Falkhaven
  6. Emma Berginger
  7. Emma Hult
  8. Janine Alm Ericson
  9. Karolina Skog
  10. Leila Ali Elmi
  11. Lorentz Tovatt
  12. Maria Gardfjell
  13. Mats Berglund
  14. Pernilla Stålhammar
  15. Rasmus Ling
  16. Rebecka Le Moine
 7. Sammansatta försvars- och utrikesutskottet
  1. Janine Alm Ericson
 8. Utrikesnämnden
  1. Janine Alm Ericson
 9. Utrikesutskottet
  1. Janine Alm Ericson