Sverige ska stå upp för fred, 
demokrati och global rättvisa

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Miljöpartiet vill

  • Återinföra en biståndsram på minst en procent av BNI.
  • Använda biståndet till att påskynda utfasningen av fossil energi och möjliggöra att investeringar i förnybart också når de allra fattigaste.
  • Fortsätta driva en feministisk utvecklings- och utrikespolitik som sätter fokus på kvinnors rättigheter, politiskt deltagande, ekonomisk egenmakt, inflytande över fredsarbete, frihet från våld samt rätten till reproduktiv hälsa.
  • Att Sverige ska vara en ledande kraft för klimaträttvisa i den globala klimatomställningen och investera i klimat- och miljöarbete i fattiga länder.
  • Att Sverige ska fortsätta vara en ledande givare och partner för människor på flykt och som riskerar svält.
  • Stoppa skatteparadis och kapital- och skatteflykt från fattiga länder.

Miljöpartiets grund är solidariteten med människor och planet. Genom biståndet spelar Sverige en viktig roll globalt för minskad fattigdom, respekt för de mänskliga rättigheterna, fred och en rättvis klimatomställning.

Nyheter på Bistånd och global rättvisa

MP kräver återupptaget svenskt bistånd till Gaza

Frys inte biståndet till Unrwa

Utrikesdeklarationen lämnar mycket att önska

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter