Sverige ska stå upp för fred, 
demokrati och global rättvisa

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Miljöpartiet vill

  • stärka kvinnor och flickors rättigheter och hälsa i världen,
  • att biståndet ska vara hållbart, långsiktigt och lokalt förankrat,
  • verka för att den internationella humanitära hjälpen till människor i nöd utökas och gör snabbare insatser möjligt, samt
  • motverka skatteparadis och kapital- och skatteflykt från fattiga länder.

Kvinnors rättigheter ska stärkas.

Jämställdhet är nyckeln till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Men kvinnor och flickors rättigheter hotas i stora delar av världen. Dessutom drabbas de särskilt hårt av klimatförändringar och av konflikter.

För att vända utvecklingen krävs modiga insatser. Med vår feministiska utrikespolitik för fred och global rättvisa satsar vi stort på klimat och bistånd som bidrar till att förbättra livet för miljoner kvinnor i utsatta länder. När USA drar in stödet för kvinnors rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp mobiliserar Isabella Lövin och Sverige för #shedecides#womensrights.

Bistånd för hållbar utveckling

Våra resurser är orättvist fördelade. Till exempel drabbar klimatförändringarna de som bidragit minst till utsläppen. Miljöpartiet vill öka stödet till de länder som är mest utsatta för klimatförändringar och se till att svenskt bistånd skapar förutsättningar för fattiga människor att få bättre liv.

För oss är det viktigt att biståndsinsatser är verksamma på lång sikt.  Det skapar stabila förutsättningar och effektivitet. Biståndet ska utgå från de lokala behoven på plats och vara miljö- och klimatmässigt hållbart.

Rättvisa – var man än bor i världen

Var man än bor i världen har man rätt att få äta sig mätt, att utbilda sig och ha samma möjligheter och chanser i livet oberoende av kön. Vi vill göra Sverige till ett ledande land för att genomföra de nya globala utvecklingsmålen, Agenda 2030.

Fokus på mänskliga rättigheter och förebygga konflikter

Demokrati och mänskliga rättigheter hotas världen över. Samtidigt orsakar klimatförändringarnas konsekvenser krig och konflikter. Vi vill att Sverige ska förvalta det förtroende vi har för att driva på för fred och stabilitet. Vi ska också vara en global förebild för arbetet med hbtq-personers rättigheter och aktivt verka för att diskriminering avskaffas. Hbtq-personer ska kunna leva sina liv som alla andra, bli bemötta med respekt och  få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Hjälp människor på flykt

De humanitära behoven ökar. Aldrig förr har så många människor varit på flykt som idag. Vi vill att Sverige ska vara ett humanitärt föredöme och aktivt bidra till att rädda liv och lindra nöd.

Miljöpartiet arbetar aktivt för att biståndet inte urholkas. Biståndet ska gå till människor som lever i fattigdom. Det ska aldrig finansiera militära insatser.

Smärre kostnader för att ta emot flyktingar i Sverige kan tas från biståndet, men andelen måste minimeras.

Stoppa skatteflykt och skatteparadis

Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är  nödvändigt för att kunna bekämpa fattigdomen. Vi vill se ökad transparens och jämförbarhet vad gäller olika länders sätt att redovisa skatter. Vi vill att svenskt bistånd fortsätter att stärka fattiga länders förmåga att ta upp skatt.

Nyheter på Bistånd och global rättvisa

Per Bolund leendes framför en sjöPer Bolund leendes framför en sjö

MP vill höja biståndet kraftigt

Miljardsatsning på global tillgång till coronavaccin

Stödpaket till världens fattiga med anledning av pandemin

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter