Janine Alm Ericson

Riksdagsledamot

Janines hjärtefrågor

Utrikespolitik.

Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

”Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi måste agera nu.”

Janine Alm Ericson

Aktuella frågor för Janine Alm Ericson

Mer om Janine Alm Ericson

Janine Alm Ericson om politik

 Klimatet är inte bara vår tids störa ödesfråga, det är även vår tids stora rättvisefråga. Klimatpolitiken måste ses i ett sammanhang där alla andra frågor också spelar roll och måste samverka. Genom att agera när det kommer till klimatet skapar vi förutsättningar för att kunna bygga ett jämställt och antirasistiskt samhälle. Under denna mandatperiod måste mycket göras. Vi måste driva en bra politik för ekologisk, närproducerad mat, en satsning på barnen, skolan och lärarna, ett  tryggare samhälle med fler gröna jobb. 

Småföretagande och gröna jobb
När vi möter klimatutmaningen skapar vi samtidigt möjligheter till nya jobb. Sverige har inte råd att ha människor i arbetslöshet när det finns så många viktiga uppgifer att göra. Bland annat måste krångel och osäkerhet minskas för småföretagen genom sänkt arbetsgivaravgift och avskaffande av sjuklöneansvaret. Vi måste göra stora investeringar i hållbar infrastruktur som tåg och anställa fler i skolan och vården. 

Ekologisk och närproducerad mat
Ekologisk mat är bättre för både individ och miljö. Närproducerat stärker dessutom de lokala lantbrukarna. Det i sin tur ger ett samhälle som är bättre rustat för framtiden. När energikriser uppstår är lokal matproduktion en stor tillgång. Dessutom vet vi att djuren som ger oss svenskt kött har vuxit upp under bättre djurskyddslagar än i andra länder.

Klimatet 
Jag vill bygga ett samhälle där vi människor inte tär på jordens resurser, där framgång mäts i annat än prylar och där välfärd är mer än konsumtion. Därför ska vi ställa om till 100% förnybara energikällor, göra det enklare att resa klimatsmart och förbjuda farliga kemikalier, speciellt i våra skolor och förskolor 

Allas lika rätt
FN skriver att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”, men så är det inte idag. Människor diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religion och sexuell läggning. Det måste få ett slut. Därför vill jag jobba för jämställda löner, motverka mäns våld mot kvinnor, göra det enklare att utreda näthat, satsa på antidiskrimineringsbyråer och stärka hbtq-politiken. 

Satsningar på barnen och skolan
Alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Dessutom måste den psykiska ohälsan bland unga tas på största allvar. Skolan är en bra plats för förebyggande och direkta åtgärder. Då måste vi minska byråkratin för lärare och anställa fler i skolan, se till att stöd sätts in i tid och att införa en läsa-skriva-räkna-garanti.