Mer om Johan Ingvarson

Johan Ingvarson om politik

Brandingenjör, 40 år, Nyhamnsläge. Plats 1 på kommunfullmäktigelistan. Plats 15 på riksdagslistan.

Personlig presentation:

När jag för några år sedan flyttade tillbaka till Nyhamnsläge efter många år på olika platser runt om i världen, var det möjligheten att påverka som fick mig att gå in i politiken. Att medverka i viktiga beslut som rör folks vardag på kort och lång sikt är inspirerande och ett ansvar som måste tas på stort allvar. Långsiktig hållbarhet med fokus på klimat och miljö är mina hjärtefrågor.

Mina prioriterade frågor:

  • Hållbarhet. Kommunens verksamhet måste genomsyras av ett ekologiskt perspektiv som värnar om miljön och klimatet - i stort och i smått.
  • Skolan. Nuvarande besparingar inom skolan är ovärdiga en rik kommun som vår. En väl fungerande skola är kommunens kanske viktigaste uppgift och det måste få kosta!
  • Ekonomin. Höganäs har god ekonomi men den borde varit ännu bättre. Dagens kortsiktiga ”kvartalsekonomi” måste ersätts av ett långsiktigt livscykel-perspektiv.
  • Demokratin. Det upplevda avståndet mellan väljare och valda måste minskas så att folk är delaktiga och upplever att de har inflytande över samhällets utveckling.
  • Kollektivtrafik och cykel. Att cykla är bra för hälsan, miljön och plånboken. Att åka tillsammans är ett smart utnyttjande av våra resurser.

 

 

 

Personligt