Magnus Folcker

Ordförande för lokalavdelningen och ledamot i utbildningsnämnden i Växjö

Magnus Folcker
Magnus hjärtefrågor

Skola för alla.

Utbildning.

Fritid.

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Skola & förskola.

Mer om Magnus Folcker

Magnus Folcker om politik

Mitt stora intresseområde är utbildningsfrågor med fokus på likvärdig och jämställd skola. Där alla elever, lärare och skolpersonal har och får rätt förutsättningar och resurser för lyckas. Vill se fortsatta satsningar på elevhälsan i skolan och tidiga insatser så eleverna får det stöd som de behöver får en bra start i skolan.
Som en konsekvens av mitt intresse av utbildning och lärande så har jag engagemang av kultur och fritidsfrågor, jämställdhet och mångfaldsfrågor. Men även av hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiv på hållbarhet; social, ekonomisk och miljö. 

Personligt

Är folkbildare som arbetar med HR-frågor, ledarskap, organisationsutveckling och kompetensutveckling. Min utbildningsbakgrund är att jag är utbildad fritidsledare och församlingspedagog samt läst en in HR-utbildning. Min arbetslivserfarenhet finns inom Svenska kyrkan och folkbildningsområdet, Sensus studieförbund. Är föreningsmänniska, älskar styrelsearbete och organisationsutveckling. Har erfarenhet att arbeta med strategisk verksamhetsutveckling, coaching av medarbetare etc. Har alltid, sedan ungdomstiden, varit ideell i olika sammanhang ex ledare i barn- och ungdomsverksamheter, som fotbollsledare och fotbollsdomare. Är pappa, bonuspappa och sambo.