Magnus Folcker

Ordförande för lokalavdelningen och ledamot i utbildningsnämnden i Växjö och ersättare i valnämnden

Magnus Folcker
Magnus hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Utbildning - Elevstöd - Skolmiljö- Ledarskap.

Förskola för alla.

Fritidsaktiviteter.

HBTQ.

Fritid och hälsa.

Mänskliga rättigheter.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Kultur & Fritid.

Magnus Folcker

Mer om Magnus Folcker

Personligt

Jag vill se en rättvisare värld! Jag vill se ett grönare och mer hållbart samhälle. Ett samhälle där varje människa har rätt att vara den som hen vill vara och får möjlighet att växa till den individ som hen vill vara, utan att riskera bli utsatt för diskriminering. Jag valde att engagera mig i Miljöpartiet för det är det som vi står upp för och formar vår politik utifrån. Tillsammans kan vi skapa tillit, jämställdhet och hopp om ett grönt och hållbart samhälle!