Ove Johansson

1:e ersättare kommunfullmäktige och vice gruppledare, 1:e ersättare regionfullmäktige och ledamot kollektivtrafiknämnden

Oves hjärtefrågor

Kollektivtrafik.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Ove Johansson