Ove Johansson

Ledamot kommunfullmäktige

Oves hjärtefrågor

Kollektivtrafik.

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Migration och lika rätt.

Barn och ungas rättigheter.

Byggande och boende.

Ove Johansson