Ove Johansson

1:e ersättare kommunfullmäktige och vice gruppledare, 1:e ersättare regionfullmäktige och ledamot kollektivtrafiknämnden

Oves hjärtefrågor

Kollektivtrafik.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Ove Johansson