Ove Johansson

Ledamot kommunfullmäktige och vice gruppledare, 1:e ersättare regionfullmäktige och ledamot kollektivtrafiknämnden

Oves hjärtefrågor

Kollektivtrafik.

När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar. Vi vill ge pendlare skattelättnader. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas på biltrafikens bekostnad.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Barn och ungas rättigheter.

Byggande och boende.

Ove Johansson