Ove Johansson

Ledamot kommunfullmäktige

Oves hjärtefrågor

Kollektivtrafik.

När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

Migration och lika rätt.

Barn och ungas rättigheter.

Byggande och boende.

Ove Johansson