Rikard Persson

Riksdagsledamot för Skåne län västra. Socialförsäkringsutskottet och talesperson i socialförsäkrings- och pensionsfrågor.

” Vi behöver inte fler jobbskatteavdrag. Vi behöver istället ta klimathotet på allvar. Satsa resurser på skolan, få ner vårdköerna och ungdomsarbetslösheten samt investera i järnvägen.”

Rikard Persson

Mer om Rikard Persson

Rikard Persson om politik

Riksdagsledamot, 58 år, Ringstorp. Plats 5 på kommunfullmäktigelistan. Plats 1 på riksdagslistan. 

Personligt

Mina hjärtefrågor

 Klimathotet är en av vår tids största fråga. Det krävs kraftfulla åtgärder och modiga politiker som vågar fatta obekväma beslut.   Kollektivtrafikens nuvarande kapacitet utnyttjas till bristningsgränsen. inte minst i Skåne. Därför behövs en kraftig utbyggnad av spårsystemen och kollektivtrafiken.  Arbetslösheten, inte minst ungdomsarbetslösheten är ett gissel. Därför verkar jag och mitt parti för en grön omställning för ett hållbart samhälle där arbete kan skapas inom miljöteknik, energieffektivisering och grönt entreprenörskap.