Aktuella frågor för Rickard Persson

Mer om Rickard Persson

Rickard Persson om politik

Riksdagsledamot, 58 år, Ringstorp. Plats 5 på kommunfullmäktigelistan. Plats 1 på riksdagslistan. 

 

Det är just nu som är resten av våra liv. Vi utvecklar det gröna omtänksamma samhället  tillsammans! Jag är en riksdagsledamot som tänker globalt och agerar lokalt, för Nordvästra Skåne. Det är du och jag som tillsammans kan agera för ett samhälle som är i balans med naturen och planetens förutsättningar. Vi kan visa vägen genom att vara förebilder. Det kan vara genom det lilla som att sopsortera, laga och reparera. Eller det större, som att Miljöpartiet i regering medverkat till att det lagt de grönaste statsbudgetarna i svensk historia fyra år i rad. Med mer pengar för att skydda skogarna, haven och den biologiska mångfalden.

Det är NU det gäller. Kryssa en klimatsmart politiker!

  • Jag vill göra det biologiskt unika Öresund till marin nationalpark.
  • Färdigställa Västkustbanan och bygg ut Skånebanan snarast så att tågen kan gå i tid.
  • Satsa på byautveckling. Stad och landsbygd behöver varandra.
  • Att regeringens åtgärdsprogram mot ohälsa och stress i arbetslivet slår igenom i våra kommuner.
  • Att vi bygger klimatsmart, vackert och utmanar arkitekturens smakmonopol att bygga fula fyrkantiga lådor.
  • Att kommunerna ska inspireras av regeringens klimatsatsningar såsom ”klimatklivet”, ”industriklivet” och stadsmiljöavtalen.

 

Personligt

Mina hjärtefrågor

 Klimathotet är en av vår tids största fråga. Det krävs kraftfulla åtgärder och modiga politiker som vågar fatta obekväma beslut.   Kollektivtrafikens nuvarande kapacitet utnyttjas till bristningsgränsen. inte minst i Skåne. Därför behövs en kraftig utbyggnad av spårsystemen och kollektivtrafiken.  Arbetslösheten, inte minst ungdomsarbetslösheten är ett gissel. Därför verkar jag och mitt parti för en grön omställning för ett hållbart samhälle där arbete kan skapas inom miljöteknik, energieffektivisering och grönt entreprenörskap.

CV