Thomas Hansson

Vice gruppledare, regionfullmäktigeledamot, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden

Aktuella frågor för Thomas Hansson

Mer om Thomas Hansson

Thomas Hansson om politik

Mitt engagemang i Region Skånes politik startade utifrån att jag har hållit på med natur och miljöfrågor i först Fältbiologerna och sedan Naturskyddsföreningen. I mitt arbete har jag jobbat med naturvårdsförvaltning, mesta tiden i Stenshuvuds nationalpark och sedan med naturum och nationalparker i Sverige och Europa. Jag vill använda mina erfarenheter till att vara med och arbeta med en omställning av den regionala verksamheten i att bidra till en hållbar utveckling utifrån  klimatavtalet från Paris och FN:s globala hållbarhetsmål.
 

Hjärtefrågor vård:

  • Prioritera primärvården genom minst 250 miljoner kronor i ökade tillskott per år
  • Patienter inom cancervården ska snabbt får diagnos och behandling
  • Öka personalens engagemang och inflytande över primärvården genom möjligheten till  personalägda vårdcentraler och personalkooperativ
  • Öka medborgarnas inflytande över primärvårdens utveckling och stärka den  patientcentrerade vården

 

Hjärtefrågor klimat och miljö:

  • Region Skåne ska ha ett klimatpolitiskt ramverk som likställer klimatmål och ekonomiska mål
  • Renare dagvatten, vattendrag, sjöar och hav
  • Minska mängden plast i Region Skånes verksamheter och öka andelen avfall som återvinns
  • Stärka utvecklingen av hållbara livsmedel, innovationer, nya produkter och nya produktionsmetoder som bidrar till ett biobaserat cirkulärt livsmedelssystem