Digital omställning

Digitaliseringen är en del av den gröna omställningen. Genom modern teknologi ges helt nya möjligheter. Du som medborgare kan lättare få kontakt med vården. Och som patient blir du mer delaktig och medskapande.

Vården kan bli bättre när vårdpersonalen har stöd i den digitala tekniken. Vården kan också bli mobil och ske på distans. Sjukhusets specialistkompetens blir då tillgänglig utan att du behöver göra långa resor. Ett minskat resande får också positiva effekter på miljön.

Miljöpartiet satte digitaliseringen högt på den politiska dagordningen när vi gick in i denna mandatperiod.

Efter fyra år kan vi se ett tydligt resultat.

Du kan nu:

  • Läsa din journal via nätet
  • Boka tid online på din Vårdcentral
  • Få tillgång till digital Vårdcentral
  • Få hjälp med att använda digitala verktyg
  • Samtal med terapeut via nätet
  • Rehabilitering via video

Gillar du detta och vill se mer av digitalisering och modernisering?

Rösta på Miljöpartiet i höstens val!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: