Klimatansvar i Östergötland

Valet till regionfullmäktige spelar roll för klimatet.

Region Östergötland är länets största arbetsgivare. Hur regionen hanterar sina upphandlingar, vilken mat som serveras på sjukhusen, att medarbetare kan resa hållbart och hur fastighetsbeståndet sköts spelar stor roll för klimatet. För att ta några exempel. Därför spelar det också stor roll vem som styr regionen

Miljöpartiet har under de senaste fyra åren ingått i den styrande koalitionen.

Det har bland annat inneburit mer resurser till miljöarbetet, att lustgas som är en kraftfull växthusgas nu destrueras(förstörs) på våra sjukhus, att fossila bränslen fasas ut i regionens egna bilar och att det nya psykiatrihuset byggs som passivhus.

Fler klimatsmarta beslut fattas när Miljöpartiet sitter vid makten. Och sådana beslut är alldeles nödvändiga om klimatkrisen ska kunna lösas.

Det är NU vi måste agera!

Nästa mandatperiod vill Miljöpartiet

  • Att regionen blir klimatneutral.
  • Att alla fossila bränslen är utfasade.
  • Att tjänsteresor med flyg minskar.
  • Att regionen inför en Cykel- och bilpool.
  • Att sjukvården minskar sitt klimatfotavtryck.
  • Att regionen driver på i länet för att de nationella klimatmålen uppfylls.

Ladda ned foldern här: https://drive.google.com/file/d/1hFYlhszH9EANyorWM1_Q3vHP9Au701Gy/view?u...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: