Valmanifest 2018

Den gröna omställningen Vi vill ställa om regionens arbete i hållbar riktning. Det innebär att alla verksamheter måste bli miljö- och klimatsmarta. Det innebär också att regionen måste driva på utvecklingen i länet och ge stöd till exempelvis företagens hållbarhetsarbete. Vi vill också stärka de gröna näringarna vilket ger ett bättre samspel mellan tätort och landsbygd.

I vårt valmanifest hittar du våra vallöften.

Ladda ned det här: https://drive.google.com/file/d/1THdg8gLiKBdjEbSMOUANg9i7ZAOv76qw/view?u...

 

Vård nära människan

Du som patient ska möta en inkännande vård med hög service. Vården ska finnas nära.

Därför vill vi exempelvis ha en väl utrustad primärvård och ett stort digitalt utbud.

Oroande är den psykiska ohälsan. Vi tror att vården kan bli bättre på att möta människor som lider av exempelvis depression och ångest.

Det bästa är förstås om sjukdom och ohälsa aldrig uppstår. Därför vill vi satsa mer på det förebyggande arbetet.

1. Vårdcentraler ska bli Hälsocentraler

Hälsocentralen tar ett större ansvar för befolkningens hälsa och har resurser för att göra insatser som främjar hälsa. Det finns en bredd på kompetenserna och en stor samverkan med det övriga samhället.

2. Väntetiderna till Barn och ungdomspsykiatrin ska kortas

Barn- och ungdomspsykiatrin behöver ha en förbättrad tillgänglighet och få stärkta förutsättningar att hjälpa svårt sjuka.

3. Mer resurser ska gå till förebyggande arbete

Vi vill att hela vården tänker preventivt. Från enkla uppföljningssamtal efter sjukhusvistelse till råd om levnadsvanor på vårdcentralen. Kostrådgivningen måste bli bättre.

Våra vallöften

Klimatansvar

I en klimatsmart region är fordonen fossilfria, fastigheterna energisnåla och de placeringar regionen gör på börsen leder inte till utsläpp av växthusgaser. Ambitionen ska vara hög vad gäller andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Digitaliseringen i vården är också en viktig del av den gröna omställningen. Det ger god service till medborgarna, sparar tid och onödiga resor.

4. Alla regionens transporter ska vara fossilfria

Såväl kollektivtrafiken som de resor som görs av regionens medarbetare ska, med några få undantag vara fossilfria. De flygresor som görs ska minimeras och klimatkompenseras.

5. Sjukvårdens klimatfotavtryck ska minska

Vi vill att de material som används inom sjukvården ska ge så små klimatpåverkande utsläpp som möjligt.

6. Regionen ska vara starkt pådrivande för att Östergötland ska uppnå de nationella klimatmålen.

Regionen ska vara en stark klimataktör i vårt län och driva på för att de nationella klimatmålen uppfylls.

Digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen är en del av den gröna omställningen. Genom modern teknik ges helt nya möjligheter. Du som medborgare kan lättare få kontakt med vården. Och som patient blir du mer delaktig och medskapande.

7. Artificiell intelligens ska stötta vården

Nya smarta datorprogram kan hjälpa till att fatta medicinska beslut så att patienter får bättre vård. Vi vill driva på denna utveckling och satsa på artificiell intelligens i vården.

8. Vård ska kunna ges på distans

Vi vill att sjukhusets resurser blir tillgängliga för hela länet även på landsbygden. Väl utrustade vårdcentraler, vård via videolänk och mobil röntgen är viktiga satsningar.

9. Fler möjligheter att boka tider på nätet

Vi vill att de digitala tjänsterna ökar och blir bättre. Du som patient ska få större möjligheter att boka tider på nätet.

Ladda ned valmanifestet här: https://drive.google.com/file/d/1THdg8gLiKBdjEbSMOUANg9i7ZAOv76qw/view?u...

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: