Vård nära människan

Så nära som möjligt

Stärk den förebyggande vården

Miljöpartiet har ett stort engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågorna. Svensk sjukvård är i långa stycken fantastisk, men det finns också ett behov av utveckling. Du som patient ska möta en inkännande vård med hög service.

En stor del av vården ska finnas nära. I en väl utrustad primärvård, i form av digitala alternativ och när behoven är extra stora i form av mobila insatser och vård i hemmet.

Krafttag mot psykisk ohälsa

Vi i Miljöpartiet oroar oss särskilt för den psykiska ohälsan i samhället. Vi tror att vården kan bli bättre på att möta människor som lider av exempelvis depression, ångest eller stressrelaterade tillstånd. Mer och bättre samarbete mellan specialistpsykiatrin och vårdcentralerna är en viktig del av lösningen.

Vårdcentraler blir hälsocentraler

Det bästa är förstås om sjukdom och ohälsa aldrig uppstår. Därför vill Miljöpartiet satsa mer på det förebyggande arbetet. Det ska genomsyra hela sjukvården men särkskilt viktigt är det för vårdcentralerna. Vi vill se ett tydligare ansvar mot befolkningen när det gäller att främja hälsa. Vårdcentralerna blir hälsocentraler.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: