Miljöpris

Instifta ett miljöpris i Säffle kommun.

Miljöpartiet de gröna i Säffle förslår att kommunen instiftar ett miljöpris för att premiera insatser som bidrar till resurshushållning, kretsloppstänkande, klimatfrämjande eller en ekologisk hållbar utveckling: Detta går i linje med Säffles Vision 2026 där hållbarhet är ett ledord.
 
I reglerna för miljöpriset skulle det t.ex. kunna stå:
Priset delas ut som stöd eller uppmuntran för positiva insatser som bidrar till resurshushållning, kretsloppstänkande, klimatfrämjande eller en ekologisk hållbar utveckling. Mottagare av priset kan vara person/er, förening, institutioner, företag eller organisationer som ska vara verksam i, vara född i eller har varit aktiv i Säffle kommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: