Solcellspark

Samägd solcellspark - kommunen bör ta initiativ och investera i en samägd solcellspark där kommunen, företag och privatpersoner kan bli delägare.

Investeringskostnaderna i solceller har under senare tid minskat kraftigt samtidigt visar ny forskning att vårt nordliga klimat till och med kan vara idealiskt för solceller. Investering i solel skulle vara bra för både miljön och klimatet och främja omställningen till 100% förnybar elproduktion vilket rimmar väl med vår hållbara ”Säffles Vision 2026”.

Miljöpartiet det gröna i Säffle vill möjliggöra för både kommunala bolag och förvaltningar, företag, föreningar samt privatpersoner på ett enkelt sätt kan bli delägare i solcellsanläggningen. För att driva på i frågan föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna erbjuds möjlighet till klimatkompensation genom investeringar i solceller. Detta möjliggör också att de som själva inte har tillgång till mark eller ett tak har möjlighet att investera i solel. Solcellsparken kan med fördel vara öppen för visningar/inspiration och kunskapsförmedling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: