Arbetsmarknad

Ett eget arbete är de flesta människors största trygghet och frihet. Kommuninvånare som har kompetens för att komma i egen försörjning har också förutsättningar att vara delaktiga medborgare i samhället. Miljöpartiets mål är att alla som kan arbeta ska ha ett arbete att gå till. Vi vill ge människor makt över sin tid och framtid. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och jämlik. Idag ökar arbetslösheten i kommunen. Vi vill satsa på arbetsmarknadsinsatser så att de som, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete. Vi vill särskilt stärka arbetet med unga vuxnas väg in i arbetslivet och stödja personer som står utanför arbetsmarknaden till meningsfull sysselsättning och egen försörjning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: