Motioner

Här hittar du länkar till de motioner vi lämnat in under mandatperioden 2015-2018 och kan följa hur det går för dem.

 Motion: Budget 2015           Inlämnad 141124

 • Avslag i Kommunfullmäktige 141124

Motion: Lokalkostnader           Inlämnad 150226

 • Avslag i Kommunstyrelsen 151216 (men har nu börjat göra så)
 • Avslag i Kommunfullmäktige 160125  (men har nu börjat göra så)

Motion: Ljudmiljön i skolorna      Inlämnad 150331      

 • ​​Bifall i Barn- och utbildningsnämnden 151124
 • Bifall i Kommunstyrelsen 160127
 • Bifall i Kommunfullmäktige 160321

Motion: Trafiksäkerhetsprogram           Inlämnad 150507

 • Avslag i Teknik- och servicenämnden 151215 (saknas pengar)
 • Avslag i Kommunstyrelsen 160127 (saknas pengar)
 • Avslag i Kommunfullmäktige 160321 (saknas pengar)

Motion: Reservvattenförsörjning          Inlämnad 150603

 • Avslag i Teknik- och servicenämnden 151027  (men har nu beslutat göra så)
 • Avslag i Kommunstyrelsen 151125 (men har nu beslutat göra så)
 • Avslag i Kommunfullmäktige 151214 (men har nu beslutat göra så)

Motion: Preliminär budget 2016           Inlämnad 150611

 • Avslag i Kommunfullmäktige 150615

Motion: Miljöbilar i hemtjänsten           Inlämnad 150915

 • Avslag i Teknik- och servicenämnden 160126
 • Bifall i Socialnämnden 160301
 • Bifall i Kommunstyrelsen 160406
 • Bifall i Kommunfullmäktige 160425

Motion: Effektiva interna transporter           Inlämnad 150923

Motion: Laddinfrastruktur           Inlämnad 150923

 • Bifall i Teknik- och servicenämnden 151215
 • Bifall i Samhällsbyggnadsnämnden 160302
 • Bifall i Kommunstyrelsen 160406
 • Bifall i Kommunfullmäktige 160425

Motion: Läslov           Inlämnad 150925

 • Avslag i Kultur- och fritidsnämnden 151209
 • Avslag i Barn- och utbildningsnämnden 160426
 • Avslag i Kommunstyrelsen 160522
 • Avslag i Kommunfullmäktige 160829

Motion: Avgifta förskolan           Inlämnad 151022

 • Avslag i Teknik- och servicenämnden 160126
 • Avslag i Samhällsbyggnadsnämnden 160127
 • Avslag i Barn- och utbildningsnämnden 160301
 • Avslag i Kommunstyrelsen 160427
 • Avslag i Kommunfullmäktige 160530

Motion: Budget 2016           Inlämnad 151127

 • Avslag i Kommunfullmäktige 151130

Motion: The Paris Pledge for Action           Inlämnad 160119

 • Avslag i Samhällsbyggnadsnämnden 160406
 • Avslag i Kommunstyrelsen 160525
 • Avslag i Kommunfullmäktige 160829

Motion: Naturreservat Fågelsången           Inlämnad 160119

 • Avslag i Samhällsbyggnadsnämnden 160427
 • Avslag i Kommunstyrelsen 160622
 • Avslag i Kommunfullmäktige 160829 (men utreder nu att införa naturreservat)

Motion: Biogas i Strängnäs           Inlämnad 160216

 • Avslag i Kommunstyrelsen 170301
 • Avslag i Kommunfullmäktige 170327

Motion: Upprustning av Läggesta station Inlämnad 160216

Motion: Yttranderätt för medborgare på Kommunfullmäktige  Inlämnad 160229

 • Bifall (till att-sats 2) och avslag (till att-sats 1 och 3) i Kommunstyrelsen 170426 (men genomfört ändå)
 • Bifall (till att-sats 2) och avslag (till att-sats 1 och 3) i Kommunfullmäktige 170529 (men genomfört ändå)

Motion: Fossilfri fordonsflotta           Inlämnad 160421

 • Bifall i Kommunstyrelsen 170125
 • Bifall i Kommunfullmäktige 170227

Motion: Avsiktsförklaring fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige           Inlämnad 160517

 • Avslag i Samhällsbyggnadsnämnden 160928 (men genomfört ändå)
 • Avslag Kommunstyrelsen 161130 (men genomfört ändå)
 • Avslag Kommunfullmäktige 161219 (men genomfört ändå)

Motion: Giftfria förskolor           Inlämnad 160531

 • Avslag i Barn- och utbildningsnämnden 170325 (men delvis genomfört ändå)
 • Avslag i Kommunstyrelsen 170426
 • Återremiss i Kommunfullmäktige 170529
 • Avslag i Kommunstyrelsen 171129 (men ska genomföras ändå)
 • Avslag i Kommunfullmäktige 171218 (men ska genomföras ändå)

Motion: Skydd av dricksvattentäkter           Inlämnad 160609

 • Avslag i Kommunstyrelsen 170301
 • Avslag i Kommunfullmäktige 170327

Motion: Preliminär budget 2017           Inlämnad 160609

 • Avslag i Kommunfullmäktige 160620

Motion: Lättskötta, vackra och levande grönytor                Inlämnad 160705

 • Avslag i Teknik- och servicenämnden 161025
 • Avslag i Kommunstyrelsen 161130
 • Avslag i Kommunfullmäktige 161219

Motion: Förebyggande av dödliga bränder      Inlämnad 160915

 • Bifall i Kommunstyrelsen 171129
 • Bifall i Kommunfullmäktige 171218

Motion: Företagarvänlig tillsyn           Inlämnad 161026

 • Avslag i Kommunstyrelsen 170301 (men genomfört ändå)
 • Avslag i Kommunfullmäktige 170327 (men genomfört ändå)

Motion: Upphandla el märkt Bra miljöval      Inlämnad 161026

 • Bifall i Kommunstyrelsen 171006
 • Bifall i Kommunfullmäktige 171030

Motion: Valkretsindelning           Inlämnad 161027

 • Avslag i Kommunstyrelsen 170426 (men genomfört ändå)
 • Avslag i Kommunfullmäktige 170529 (men genomfört ändå)

Motion: Budget 2017  Inlämnad inför KF november 2016

 • Avslag Kommunfullmäktige 161128

Motion: Företagslots           Inlämnad 170116

 • Avslag i Kommunstyrelsen 170830 (men ska genomföras ändå)
 • Avslag i Kommunfullmäktige 170925 (men ska genomföras ändå)

Motion: Jämställd resursfördelning  (Gender Budgeting)         Inlämnad 170308

Motion: Skydd av dricksvattentillgångar           Inlämnad 170321

 • Avslag i Kommunstyrelsen 171129 (men ska genomföras ändå)
 • Avslag i Kommunfullmäktige 180129

Motion: Preliminära mål och budgetramar 2018           Inlämnad 170614

 • Avslag i Kommunfullmäktige 170619

Motion: Strategi för fler byggnader i trä           Inlämnad 170922

 • Avslag i Kommunstyrelsen 180328
 • Avslag i Kommunfullmäktige 180423

Motion: Likvärdig skola           Inlämnad 171007

 • Avslag i Kommunstyrelsen 18530
 • Avslag i Kommunfullmäktige 180618

Motion: Mål och budgetramar 2018           Inlämnad 171120

 • Avslag i Kommunfullmäktige 171127

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: