Prioriterat: Klimat, Energi och Miljö

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Mycket behöver göras på kort tid för att möta klimathotet och din gröna röst har aldrig varit viktigare.

Ambitiösa klimatmål måste följas av konkret handling. Vi behöver både ställa om Sundsvall genom att snabbt minska alla utsläpp och samtidigt skydda kommunen mot extremväder och andra kriser. När vi ställer om för en hållbar framtid gör vi samtidigt Sundsvall till en mer attraktiv kommun med fler intressanta jobb, bra skolor och fantastisk natur.

I Sundsvall vill vi

  • Satsa på förnybar energi och hållbar samhällsplanering. Sundsvalls klimatmål för 2030 får inte stanna vid ord.
  • Bevara åkermarken från exploatering, den behövs för matproduktion.
  • Sluta subventionera Midlanda, kommunen ska inte äga en flygplats.
  • Stoppa bygget av ny E14 förbi Huli eller Bosvedjan. Trafikverket bör istället bygga Ostkustbanan och förbättra Timmervägen.
  • Fasa ut alla kommunens fossilbilar till 2025.
  • Att nya hus byggs i trä, för minskad klimatpåverkan.
  • Förbättra busstrafiken och cykelvägarna.
  • Skydda mer natur – för varje träd som fälls ska minst två nya planteras.
  • Att gifttunnorna i havet saneras

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter