Hållbar utveckling i Tierp

 

Hållbar utveckling betyder för Miljöpartiet att vi ska verka för att skydda grundförutsättningarna för allt liv – rent vatten, ren luft och ren jord. Det är i sin tur förutsättningen för hållbar ekonomisk och social utveckling.

Miljöpartiet har medverkat till att en policy för social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet togs fram 2011. Fortfarande arbetar vi för att policyn i enlighet med KF-beslutet ska omvandlas till en styrande plan och att det skapas ett ledningssystem för hållbar utveckling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: