Lika rättigheter och möjligheter

Lika rättigheter och möjligheter

Uppsala är en stad för alla. Oavsett vem du är, var du kommer från eller din funktion – allas rätt är lika rätt.

 

I Uppsala vill vi:

 • Ha mer feminism. Vi vill sluta lönegapet, hbtq-diplomera
  kommunen och hjälpa föreningar att välkomna alla,
  oavsett kön eller könsuttryck.
 • Värna funktionsrätten. Tillgänglighet till kultur- och
  fritidsaktiviteter ska öka, liksom tillgången till
  gruppbostad. Stöd i assistansliknande form ska värnas.
 • Ge barn mer makt. Även om barn inte får rösta ska de ha
  inflytande över hur samhället utvecklas. När staden är
  bättre för barn så blir den tryggare, trevligare och bättre
  för oss alla.

Texten kommer från vårt valmanifest för valet 2022.

Läs gärna mer vad vi vill göra för lika rättigheter och möjligheter i vårt kommunpolitiskt handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter