Jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruk

Hur vi brukar marken har en stor betydelse för vår miljöpåverkan. Uppsala ska vara ett föredöme.

Vi vill:

  • Leda utvecklingen mot ett hållbart jordbruk. Vi vill äta mer lokal, ekologisk och växtbaserad mat – det ger både fler jobb i Uppsala och en bättre miljö.
  • Öka stadsodlingen och den stadsnära odlingen. Vi vill planera för både stadsodling och koloniområden.
  • Samarbeta med andra markägare i kommunen för ett hållbart skogsbruk. Ett hållbart skogsbruk är bättre för alla.

Texten kommer från vårt valmanifest för valet 2022.

Läs gärna mer vad vi vill göra för klimatet i vårt Kommunpolitiska handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter