Vallentuna

Miljöpartiet vill att Vallentuna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi behöver långsiktiga strategier för att utveckla en hållbar kommun. Miljöpartiet vill att varje enskild individ blir delaktig i detta förändringsarbete.

Våra prioriteringar

Boende och Byggande.

Boende och byggande En mångfald av invånare kräver en mångfald av bostäder och upplåtelseformer. Bostadsbristen i Vallentuna är omfattande och förväntas öka. Idag saknas tusentals bostäder och det kommunala bostadsbolaget har färre än 100 hyreslägenheter.

Levande Samhälle.

Vallentuna ska präglas av inkludering och mångfald. Vi vill se till att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden. Detta ska genomföras med hänsyn till natur- och kulturvärden, närhet till kollektiva färdmedel och i kommunens alla delar.

Utbildning och Skola.

Miljöpartiet arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle styrt av demokratiska värderingar. Skolsystemet har en nyckelfunktion i arbetet att skapa ett sådant samhälle. Vår syn bygger på att alla människor oavsett situation i grunden är aktiva och kreativa, med möjlighet att bli solidariska, ansvarstagande och empatiska vuxna.

Miljöpartiet Vallentuna

Kontakt