Vallentuna

 

Våra Kommunpolitiker i Bild

 

Vår vision är att tillsammans bygga ett hållbart samhälle för framtiden. Där vi tar ansvar för människor och miljö. Inga kostnader ska flyttas över på våra barn och barnbarn. Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde. Både för oss som lever idag och kommande generationer.

 

Vi i Miljöpartiet de gröna anser att kommunen ska utvecklas till ett föredöme inom miljöområdet och bli en ekokommun i ordets egentliga betydelse. Vi måste skaffa oss långsiktiga strategier - betydligt längre än enstaka mandatperioder för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi vill verka för att alla invånare i kommunen blir delaktiga i detta förändringsarbete.

Vårt handlingsprogram

 

Du hittar oss också på vår Facebook sida. Här länkar vi till bra sidor och för en konversation med våra väljare.

Vid kyrkan i Vallentuna
Våra prioriteringar

Bra och giftfri mat.

Vi måste ändra kurs i kommunen och försäkra oss om att de beslut vi tar är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Det gäller byggande såväl som barnomsorg, skola, äldrevård, fritid, transporter med mera. Särskilt fokus ska läggas på barns miljöer och den mat kommunen serverar barn,ungdomar och äldre.

Byggande av hyresrätter.

Vallentuna behöver fler hyresbostäder. Glädjande nog kommer ett större antal hyresbostäder byggas i centrala Vallentuna (klara 2016). Men på grund av att man bara byggt bostadsrätter och småhus under 40 års borgerligt styre, täcker inte dessa hyresrätter Vallentunabornas behov. Det behövs en långsiktig strategi, längre än till bara nästa val.

Bevarande av tätortsnära natur.

Låt Kristinebergsskogen förbli skog! En av de viktigaste frågorna är att bevara Kristinebergsskogen. Vi har ett ansvar för kommande generationer och när träden väl är fällda och berghällarna bortsprängda, är naturen där förstörd för all framtid.

Fler vuxna i skolan.

Ge lärarna mer tid med eleverna. Nyckeln till en bättre skola för våra barn är att ge dem studiero och tid med pedagogisk personal. För det krävs att lärarna får göra sitt jobb med eleverna och inte administrativa uppgifter. Vi vill ge lärarna deras yrke tillbaka och den respekt de förtjänar. Det gynnar oss alla.

Solidarisk integrationspolitik.

Språket är nyckeln till lyckad integration. Vallentuna kommun ska arbeta för att modernisera undervisningen i svenska för invandrare. Undervisningen ska i ännu högre utsträckning utformas efter individens förutsättningar och mål. Fler nyanlända ska erbjudas språkpraktik i de kommunala verksamheterna.

Miljöpartiet de gröna Vallentuna

Kontakt