Vallentuna

Lyssna

Miljöpartiet vill att Vallentuna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi behöver långsiktiga strategier för att utveckla en hållbar kommun. Miljöpartiet vill att varje enskild individ blir delaktig i detta förändringsarbete.

Rasmus Neiderman vår vice ordförande, Jenny Thörnberg vår Orförande och Nicklas Steorn Gruppledare.
Våra prioriteringar

Klimat- och miljöfrågor.

Hyresrätter.

Solidarisk integrationspolitik.

Språket är nyckeln till lyckad integration. Vallentuna kommun ska arbeta för att modernisera undervisningen i svenska för invandrare. Undervisningen ska i ännu högre utsträckning utformas efter individens förutsättningar och mål. Fler nyanlända ska erbjudas språkpraktik i de kommunala verksamheterna.

Bevarande av tätortsnära natur.

Låt Kristinebergsskogen förbli skog! En av de viktigaste frågorna är att bevara Kristinebergsskogen. Vi har ett ansvar för kommande generationer och när träden väl är fällda och berghällarna bortsprängda, är naturen där förstörd för all framtid.

Miljöpartiet de gröna Vallentuna

Kontakt