Vänersborg

Välkommen till MP Vänersborg! 

Bli medlem Medlemswebb | Facebook

Foto: Joachim Nywall
Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Klimatfrågan är utan tvekan den största utmaningen som mänskligheten stått inför. Visst behöver vi globala avtal och en politik på nationell nivå, där klimatet tas på allvar. Men en stor del av arbetet måste göras i kommunerna. Hur vi bygger och renoverar, vilken mat vi erbjuder i våra verksamheter och hur vi planerar infrastruktur -allt leder till utsläpp av växthusgaser. Miljöpartiet i Vänersborg kommer att arbeta hårt för ett klimatsmart och fossilfritt Vänersborg!

Barn och unga.

Barnen är vår framtid är tyvärr en sliten kliché vid det här laget, men det gör det inte mindre sant. Och det är vi, som vuxna och beslutsfattare som bär ansvaret för barnens framtid. Vi har inte råd att försumma barns utbildning och utveckling -alla måste få komma till sin rätt och få vara den hen vill vara. Miljöpartiet vill verka för att barn och ungas tankar och kunnande värderas högre och öka dessa gruppers deltagande och inflytande i demokratiska processer.

Social hållbarhet.

Jämlikhet och jämställdhet, att alla ges samma chanser och förutsättningar, borde inte vara ett mål, utan en grundförutsättning. Den gröna ideologin är djupt förankrad i en demokratisk helhetssyn, där varje individ är unik och lika mycket värd. Ett samhälle har inte råd att inte ta vara på alla sina medborgare!

Miljöpartiet Vänersborg

Kontakt