Vänersborg

Lyssna

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har kommit överens om ett samarbete för att styra Vänersborgs kommun under mandatperioden 2015-2018. Grunden för samarbetet vilar på en politisk överenskommelse med de övergripande målen att verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. Ordning och reda i kommunens ekonomi är centralt för samarbetet.

Miljöpartiets Valmanifest för mandatperioden 2018-2022.

Miljöpartiets Politiska program 2018-2022.

Presentation av kandidater och politik VAL 2018.

Miljöpartiets medlemswebb hittar du mer information om vad som händer i Vänersborg.

Foto: Joachim Nywall
Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Klimatfrågan är utan tvekan den största utmaningen som mänskligheten stått inför. Visst behöver vi globala avtal och en politik på nationell nivå, där klimatet tas på allvar. Men en stor del av arbetet måste göras i kommunerna. Hur vi bygger och renoverar, vilken mat vi erbjuder i våra verksamheter och hur vi planerar infrastruktur -allt leder till utsläpp av växthusgaser. Miljöpartiet i Vänersborg kommer att arbeta hårt för ett klimatsmart och fossilfritt Vänersborg!

Barn och unga.

Barnen är vår framtid är tyvärr en sliten kliché vid det här laget, men det gör det inte mindre sant. Och det är vi, som vuxna och beslutsfattare som bär ansvaret för barnens framtid. Vi har inte råd att försumma barns utbildning och utveckling -alla måste få komma till sin rätt och få vara den hen vill vara. Miljöpartiet vill verka för att barn och ungas tankar och kunnande värderas högre och öka dessa gruppers deltagande och inflytande i demokratiska processer.

Social hållbarhet.

Jämlikhet och jämställdhet, att alla ges samma chanser och förutsättningar, borde inte vara ett mål, utan en grundförutsättning. Den gröna ideologin är djupt förankrad i en demokratisk helhetssyn, där varje individ är unik och lika mycket värd. Ett samhälle har inte råd att inte ta vara på alla sina medborgare!

Miljöpartiet Vänersborg

Kontakt