Klimat

Klimatet påverkar oss alla och allt vi gör. Att minska användningen av fossil energi och utsläppen av växthusgaser är en global angelägenhet – och vi kan bidra på lokal nivå!

Miljöpartiet vill

  • skapa möjlighet för mer förnybar energi i Värmdö!
  • anlägga fler infartsparkeringar och cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser.
  • ha mer ekologiskt, mindre kött, godare mat och mindre mat­svinn i skola och omsorg.
  • att nybyggnation i Värmdö ska vara hållbar och energieffektiv

Genom våra lokala beslut och lösningar har vi möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling och det är Miljöpartiets viktigaste uppgift. Vi arbetar för ett Värmdö med långsiktig hållbar utveckling för människor, djur och natur inom ekosystemens gränser.

Vår planet har feber. Klimatförändringarna går allt snabbare. Vi behöver ställa om till förnybar energi. Därför har Miljöpartiet drivit på inköp av vindkraftverk och energieffektivisering av kommunens fastigheter. Du som bor i Värmdö kan också samla in matavfall som blir till biogas. Men vi är långt ifrån det kretsloppsanpassade och fossilfria samhället så vi behöver ditt mandat för att ta fler steg.

Rösta grönt för vår planet och våra barns framtid!