Klimatet påverkar oss alla och allt vi gör

Att minska användningen av fossil energi och utsläppen av växthusgaser är en global angelägenhet – och vi kan bidra på lokal nivå!
Genom våra lokala beslut och lösningar har vi möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling och det är Miljöpartiets viktigaste uppgift. Vi arbetar för ett Värmdö med långsiktig hållbar utveckling för människor, djur och natur inom ekosystemens gränser.

I Värmdö vill Miljöpartiet:

  • Effektivisera styrningen av Värmdö kommuns klimatarbete och avsätta tillräckligt med resurser för att nå Parisavtalets 1,5 gradersmål.
  • Göra kommunala verksamheter och fastigheter klimatneutrala genom energieffektivisering, solceller och en fossilfri fordonsflotta.
  • Främja hållbara transporter genom utbyggnad av laddstolpar både för bil och båt, fler och snabbare cykelvägar samt ett ökat fokus på ändrade resvanor.
  • Verka för havsbaserad vindkraft och utbyggnad av annan förnybar energi samt energilagring.
  • Arbeta systematiskt med att utveckla stadsplaneringen för att minska klimatpåverkan.
  • Verka för hållbar nybyggnation där användning av energi, mark och andra naturresurser sker på ett effektivt sätt.
  • Klimatanpassa Värmdö för att kunna hantera kraftiga skyfall, stormar och perioder av torka.
  • Öka information och stöd för att hjälpa Värmdöbor och verksamheter i Värmdö att göra klimatsmarta val.
  • Fortsätta arbetet med att minska matsvinn i skola och omsorg samt öka andelen ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat.

Nyheter på Klimat

Värmdö, 14 september 2023

Elbåt för skolsjust och hemtjänst

Värmdö, 1 december 2022

Ny våtmark i Gustavsberg kommer att fånga mellan 25 och 19 ton koldioxid per år

Värmdö, 5 september 2018

Fyra förlorade år för klimatpolitiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter