Regional utveckling i hela Västernorrland

Regional utveckling i hela Västernorrland

Västernorrland är en levande region där människor i högre utsträckning än idag väljer att stanna och dit fler än idag väljer att flytta till. Landsbygden och städerna utvecklas tillsammans och framtidstron är stark. Västernorrland är profilerad som en hållbar region och ligger i framkant i omställningen till minskad miljöpåverkan och ökad självförsörjning. Det är lätt att förverkliga goda idéer och näringslivet blomstrar – inte minst genom sin del i den gröna omställningen. Det finns stora möjligheter till livslångt lärande. Ett aktivt föreningsliv och ideell sektor bidrar till stark social gemenskap, delaktighet och livskvalitet. Kommun, region, stat och andra aktörer jobbar i nära samarbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Västernorrland.

Vi vill

 • Stödja landsbygdens och städernas omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle

 • Öka graden av självförsörjning i länet genom satsningar på lokal matproduktion

 • Bygga ut bredbandsnätet

 • Verka för nyetableringar av statliga verksamheter i länet

 • Stödja industrins omställning till ökad energieffektivitet och innovationsförmåga, t.ex inom området bioenergi

 • Stärka tillväxten av tjänstesektorn och de kulturella och kreativa näringarna

 • Främja socialt företagande, kooperativ och förutsättningarna för små och medelstora företags utveckling  

 • Utveckla besöksnäringen med inriktning ekoturism

 • Att Mittuniversitetets verksamhet vidgas och finns tillgängligt i hela regionen, genom bland annat distansutbildningar

 • Fortsatt stödja folkbildningen

 • Stödja den ideella sektorn och föreningslivet

 • Främja inflyttning och ett aktivt integrationsarbete

 • Fortsatt aktivt arbete för samarbete inom och utom Region Västernorrland

 • Skapa möjligheter till en hållbar utveckling genom satsningar på infrastruktur, kommunikationer och förnybar energi

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter