Ett grönt Västernorrland – en hållbar region med livskvalitet

Ett grönt Västernorrland – en hållbar region med livskvalitet

Världen står inför stora utmaningar. Vi lever i en tid där Västernorrland har goda möjligheter att förverkliga den ekologiska, ekonomiska och sociala omställning som är helt nödvändig för framtiden.
God livskvalitet och folkhälsa, en levande landsbygd och ett rikt kulturliv, ett smartare transportsystem är nödvändigt för att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle och utgör förutsättningar för en livskraftig utveckling i vår region. För en hållbar omställning av Västernorrland fokuserar Miljöpartiet de gröna på följande områden:

●        Hälsolänet Västernorrland – trygg och nära vård för alla

●        Välmående regionorganisation med friska, delaktiga medarbetare

●        Regional utveckling i hela Västernorrland

●        Kultur och kreativitet

●        Hållbara transporter, hållbart resande

●        Ren energi – god miljö

Miljöpartiet de gröna i Västernorrland är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.
Den gröna samhällsanalysen bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop. Vi är det politiska alternativet för alla som förstår de utmaningar vi står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

Vi för en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.
Vår politik uttrycks i de tre solidariteterna:

●        Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

●        Solidaritet med kommande generationer

●        Solidaritet med världens alla människor

Vi arbetar för de:
Globala målen och Agenda 2030
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och  den miljömässiga.

Miljöpartiet de gröna i Västernorrland är en stark och självständig grön kraft. Vi formar politiken utifrån våra egna ställningstaganden och vår egen ideologi.

Regionpolitiska programmet 2022-2030” är reviderat och uppdaterat utifrån det dokument som vi tog fram till valet 2018. Det fastställdes av distriktsstämman 20211212.

Varmt välkommen att delta i arbetet!

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter