Ren energi – god miljö

Ren energi – god miljö

Genom stora genomgripande insatser har länet minimerat sin miljöpåverkan och tar mycket stor etisk hänsyn i all sin offentliga upphandling. Länet har nu kraftigt minskat sitt beroende av fossil energi och klarar sin försörjning av värme och el genom förnyelsebara källor, tack vare en väl utförd energieffektivisering. Jord- och skogsbruk, samt jakt och fiske bedrivs långsiktigt och stödjer den biologiska mångfalden. Kompetens kring hållbarhetsfrågor är väl utvecklad i regionen och är internationellt i framkant.

Vi vill

  • Fortsätta ta kraftfulla steg i energiomställningen och avveckla användning av fossila bränslen för uppvärmning i Region Västernorrlands lokaler

  • Minimera utsläppen av växthusgaser i regionen, exempelvis lustgas

  • Halvera regionens elanvändning för uppvärmnings- och kylningsändamål

  • Regionens avfall ska vara väl sorterat och inget återvinningsbart material ska gå till deponi

  • Fullt ut tillämpa ersättnings- och försiktighetsprinciperna vad gäller kemiska och biotekniska produkter – det innebär bl.a. att det minst miljöpåverkande alternativet alltid ska användas vid t.ex. rengöring och städning

  • Ersätta läkemedel som innehåller substanser som kan medföra miljö- och hälsorisker med bättre alternativ

  • Vindkraftsutbyggnad ska ske med miljö- och social hänsyn

  • 100 % av Region Västernorrlands fordonsflotta ska drivas av förnybar energi

 

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter