Ett grönt Västernorrland - en hållbar region med livskvalitet

Världen står inför stora utmaningar. Vi lever i en tid där Västernorrland har goda möjligheter att förverkliga den ekologiska, ekonomiska och sociala omställning som är helt nödvändig för framtiden.

Smartare transportsystem, god livskvalitet och folkhälsa, ett rikt kulturliv och en levande landsbygd är nödvändigt för att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle och utgör förutsättningar för en livskraftig utveckling i vår region. För en hållbar omställning av Västernorrland fokuserar Miljöpartiet de gröna på följande områden:

  • Hälsolänet Västernorrland - trygg och nära vård för alla

  • Välmående regionorganisation med friska, delaktiga medarbetare

  • Regional utveckling i hela Västernorrland

  • Kultur och kreativitet

  • Hållbara transporter, hållbart resande

  • Ren energi - god miljö

Miljöpartiet de gröna i Västernorrland är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.
Den gröna samhällsanalysen bygger på en helhetssyn - allt hänger ihop. För att påverka effektivt har vi fokus på förebyggande arbete. Vi är det politiska alternativet för alla som inser de  utmaningar mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

Vi för en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.
Vår politik uttrycks i de tre solidariteterna:

  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

  • Solidaritet med kommande generationer

  • Solidaritet med världens alla människor

Vi arbetar för de:
Globala målen och Agenda 2030
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och  den miljömässiga.

Miljöpartiet de gröna i Västernorrland är en stark och självständig grön kraft. Vi formar politiken utifrån våra egna ställningstaganden och vår egen ideologi.

Vi behöver utveckla ett samhälle med såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet. Det vi gör nu ger effekt både på kort och lång sikt. En omställning av samhället i nuvarande utformning är nödvändig.

Varmt välkommen att delta i arbetet!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: