Demokrati och inflytande för alla

Miljöpartiet vill

  • Förbättra dialogen med medborgarna, t ex genom att göra Invånardialog och Demokratikanalen ännu mer kända bland invånarna.
  • Att Region Västmanland inför valet 2022 ansöker om att bli försöksregion för sänkt rösträttsålder.
  • Öppna upp fler av Regionens beslutande möten för allmänheten.
  • Möjliggöra deltagande på distans på beslutande möten.

Demokrati handlar om rätten och möjligheten att påverka det samhälle vi lever i. Att utveckla dialogen med länets medborgare är en viktig demokratifråga. Det ska vara enkelt för alla att ta del av information, lämna synpunkter och förslag till politiska församlingar.

Kontakt och dialog sker inte bara genom de förtroendevalda utan också genom anställda på Regionen. Alla Regionens verksamheter ska vara lyhörda och öppna för dialog och konstruktiv kritik. Det ska vara enkelt att lämna synpunkter och hanteringen av synpunkter ska bidra till att nöjdheten med Regionens tjänster ökar.

En funktionsvariaton, oavsett om den är fysisk eller psykisk, ska inte hindra en människa att delta i samhället på samma villkor som andra. Att alla invånare i länet ska samma chans att ta del av utbud och service. Vi menar att brister i tillgänglighet är diskriminerande eftersom otillgänglighet hindrar människor att ta del i samhället och det demokratiska arbetet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: