Demokrati och inflytande

Den svenska demokratin har precis fyllt 100 år men den är inte självklar eller färdigutvecklad. Demokratin bygger på att vi tar ett eget och gemensamt ansvar för att värna, utveckla och stärka den. 

Vi ser just nu runt om i världen hur demokratiska samhällssystem ifrågasätts och attackeras. Om vi inte vårdar demokratin riskerar våra grundläggande rättigheter och möjligheter att påverka att urholkas. En sådan utveckling kan ses både på hemmaplan och runt om i världen, när populistiska och auktoritära krafter rullar tillbaka den moderna deltagande demokratin på många sätt.

Det är därför viktigare än någonsin att hitta nya former för deltagande och inflytande i ett samhälle där mycket av debatten förs utanför de parlamentariska rummen. Vi behöver utveckla den demokratiska processen i Region Västmanland och stärka invånarnas möjligheter till insyn, deltagande och medbestämmande.

VI VILL

  • förbättra dialogen med invånarna genom att inrätta olika råd med civilsamhället
  • öppna upp styrelse- och nämndmöten för allmänheten och införa allmänhetens frågestund på dessa möten
  • bli försöksregion för att införa rösträttsålder 16 år vid Regionvalet 2026
  • möjliggöra deltagande på distans på möten
  • att all information, handlingar och dokument ska kunna tillgängliggöras för personer med olika funktionsnedsättningar
  • förbättra tillgängligheten och sökbarheten på Regionens hemsida för alla och med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning och på olika minoritetsspråk
  • säkerställa en systematisk återkoppling från Regionen gentemot invånare som inkommer med synpunkter
  • bygga en lekplats på sjukhusområdet där barn får vara med och bestämma om utformningen.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter