Ekonomi och styrning

Ekonomisk tillväxt är ett verktyg för att förbättra människors livsvillkor. När ekonomin växer på bekostnad av våra livsförutsättningar på planeten, eller skapar ökade klyftor och fattigdom så missar vi själva syftet. 

Kortsiktig ekonomisk tillväxt kan därför aldrig vara samhällets eller politikens mål, utan ett verktyg bland andra – som ibland är relevant och ibland inte. Därför pratar vi hellre om ekonomisk utveckling – att ständigt förbättra hur det ekonomiska systemet fungerar för att skapa och fördela frihet, resurser och välfärd. Detta gäller globalt liksom lokalt – och regionalt. Regionen ska arbeta för en hållbar och cirkulär ekonomi både intern och externt.

Vi gör vad vi mäter. Politiken styr utvecklingen genom mål och prioriteringar. Vi vill säkerställa att vi mäter rätt indikatorer för rätt mål. Idag finns flera mål för verktyget ekonomin i Regionens målstyrning, men det saknas mål för en ekologiskt hållbar utveckling- detta trots att det är en absolut förutsättning för inte bara Regionens verksamhet utan också länets invånares liv och hälsa. Det finns inte heller något tydligt mål att västmanlänningarna ska må bra, vara glada eller känna framtidstro. Miljöpartiet vill prioritera människa och miljö i målstyrningen, i linje med regeringens arbete med kompletterande välfärdsmått. Det ska gälla både inom organisationen, vid inköp och upphandling samt i arbetet med den regionala utveckling.

Förutom en välmående planet med ett stabilt klimat är också en stabil ekonomi för Regionen som organisation en förutsättning för en god utveckling. Region Västmanland ska i alla sina verksamheter sträva efter resurseffektivitet och hållbarhet. Detta gäller såväl användande av råvaror och produkter, som personella resurser och pengar. Ett långsiktigt perspektiv är viktigt, ibland kan investeringar idag spara mycket både pengar och problem i framtiden.

Vår utgångspunkt är att Regionens verksamheter ska vara solidariskt finansierade där skatteintäkterna är basen för långsiktighet och stabilitet. Avgifter inom hälso- och sjukvård ska vara så låga att alla vårdbehövande, inklusive utsatta människor, kan söka vård och hämta ut sin medicin då behovet finns. Vården kan behöva större skatteresurser än idag, inte minst för att kunna arbeta bort den vårdskuld som uppstått under pandemin och bygga upp en långsiktig beredskap för framtida pandemier och katastrofer.

VI VILL

  • att Regionen ska styra mot långsiktiga mål om hållbarhet och människors välmående framför kortsiktiga mål om ekonomisk tillväxt
  • sätta skarpa och tydliga mål om klimat och miljö i linje med forskningen i de övergripande styrdokumenten
  • mäta utveckling i mer än pengar, i linje med regeringens arbete med kompletterande välfärdsmått
  • att Regionen ska ha en stabil ekonomi, där pengar används hållbart och resurseffektivt både på kort och lång sikt
  • att Regionen satsar på att genomföra lönsamma investeringar för långsiktighet i ekonomin
  • att Regionen ska ställa höga hållbarhetskrav i all upphandling och oftare tillämpa behovsstyrd innovationsupphandling.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter