Resiliens och beredskap


Vi vet inte när eller om kriser, naturkatastrofer eller pandemier inträffar, men vi behöver vara beredda att möta dem när så sker. 

Pandemin har satt många delar av samhället på prov, inte minst sjukvården. I en föränderlig värld och i klimatförändringarnas spår behöver samhället ha beredskap för en rad olika händelser.

Det måste också finnas en planering för att klara inte bara akuta händelser, utan också för uthållighet i ordinarie verksamhet genom långvariga kriser. Det vi vill ska stå starkt i en kris måste byggas starkt i vardagen.

Region Västmanland måste ha en god beredskap för sina verksamheter, allt från vårdrelaterade frågor som beredskapslager, personaltillgång och smittskyddsutrustning till infrastruktur- och fastighetsfrågor som översvämningar, värmeböljor, vattenbrist och elavbrott. Medarbetarna ska också få bästa möjliga förutsättningar för återhämtning efter intensiva och ansträngda perioder, som coronapandemin.

Miljöpartiet de gröna har länge drivit frågan om att klimatskadliga subventioner till Västerås flygplats måste upphöra. Under den senaste mandatperioden har vi vunnit mark i frågan och idag finns det beslut i Västerås kommunfullmäktige och regionfullmäktige att kommunala och regionala medel enbart får finansiera infrastruktur till samhällsnyttigt flyg såsom ambulans- och brandflyg och att annan flygverksamhet på området endast får förekomma om det sker utan skattebetalarnas pengar. Det här förhållandet behöver bibehållas för att inte den historiska miljonrullningen till onödigt flyg ska kunna upprepas. Vår syn är att Region Västmanlands delägarskap i Västerås flygplats endast kan accepteras med de förutsättningarna.

Förutom de egna verksamheterna har Regionen en viktig roll att spela för resiliensen i samhället i övrigt. Regionen bör ta ansvar som en aktiv del i Länsstyrelsens samlade arbete med krisberedskap, och som remissinstans för regeringens arbete. I arbetet med regional utveckling bör Regionen stödja och utbilda företag och organisationer att stärka sin beredskap och underlätta omställning.

VI VILL

  • att Regionens verksamheter ska ha en god beredskap för olika typer av kriser
  • att Regionen ska analysera hur klimatförändringarna kommer att påverka behovet av krisberedskap
  • att Regionen har beredskap och omställning som naturliga delar av sitt arbete med regional utveckling.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter