Vinster i välfärden?

Varje krona av de skattepengar som läggs på vården måste användas för att säkerställa hög kvalitet och tillgång – vi vill därför att vård ska drivas utan vinstsyfte.

Vårdens resurser är begränsade, och vi ser ett allt större behov av vård med nya behandlingsmöjligheter och en äldre befolkning. Varje krona av de skattepengar som läggs på vården måste användas för att säkerställa hög kvalitet och tillgång – vi vill därför att vård ska drivas utan vinstsyfte. Däremot ser Miljöpartiet gärna att idéburna organisationer driver verksamheter inom Region Västmanland.

Vård ska finnas till de som behöver det, och de som är i störst behov ska gå först – inte de som har mest pengar. Privata sjukförsäkringar ska aldrig ge förtur till offentlig vård, eller trycka undan de utan försäkring.

Vårdens finansiering behöver stärkas både kortsiktigt och långsiktigt för att klara de ökade behoven.

VI VILL

  • begränsa vinstuttag i vården
  • begränsa ekonomisk ersättning till helt digitala vårdcentraler i andra län som dränerar sjukvården på resurser
  • behålla kontrollen för effektiv och jämlik specialistvård inom Region Västmanland
  • säkerställa att privata sjukförsäkringar inte påverkar att vård ges efter behov
  • utöka kvalitetsgranskningen av vårdverksamheter
  • göra insatser för att säkerställa Regionens kompetens att ställa krav vid upphandling av varor och tjänster.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter